EN

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Sözlerime, sevgili ağabeyim ve Yönetim Kurulu Başkanımız, vizyonu, hayırseverliği, liderliği ve en önemlisi insani değerleri ile silinmeyecek izler bırakan, aramızdan ani ayrılışının yüreklerimizdeki acısı halen taze ve derin olan Mustafa V. Koç’a Allah’tan rahmet, hepimize tekrar başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum.

Küresel ekonomik faaliyette yavaşlama ve kırılganlıkların sürdüğü, gelişmiş ülkelerde sınırlı toparlanmaya karşın gelişmekte olan ülkeler grubu büyüme hızında önemli bir yavaşlamanın yaşandığı, yurtiçi ve yurtdışı güçlü ürün taleplerine rağmen piyasaları etkileyen önemli dalgalanmaların olduğu bir yılı daha geride bıraktık. Orta vadeli stratejimizin odak noktası olan en önemli yatırımımız Fuel Oil Dönüşüm tesisinin devreye girmesiyle birlikte, öngörülerimiz paralelinde, operasyonel ve finansal sonuçlarımıza olumlu katkılarını görmekteyiz.

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarında ivme kaybı üst üste 5. yılını geride bırakırken küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın etkileri Türkiye ekonomisinde de gözlenmiştir. Brezilya ve Rusya’da ekonomik durgunluk sürerken Çin ekonomisinde yavaşlamanın devam etmesi emtia fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştır. Bölgemizde yükselen jeopolitik risklerin ekonomimize negatif yansıması Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın olumlu etkisiyle kısmen hafiflemiş, Türkiye ekonomisindeki büyüme süreci devam etmiştir. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin cari açığı azaltıcı etkisine rağmen FED faiz artışı kararı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik artan risk algısı, portföy akımlarının zayıf görünümü, cari açığın finansman tarafındaki kaygılar kurları dalgalı ve yukarı yönlü hareket ettirmiştir.

2015 yılına 55 dolar/varil düzeyinde başlayan ham petrol fiyatı sınırlı talep artışı beklentisi ve arz fazlasına bağlı olarak 45 dolar/varil düzeyine geriledikten sonra, kaya ham petrolü üretiminde düşüş beklentilerinin yanı sıra, talebin tahminlerin üzerinde artacağının raporlanmaya başlaması sonucu 67 dolar/varil düzeyine kadar yükselmiştir. Ancak Çin başta olmak üzere gelişmekte olan piyasalarda ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, İran ile sürdürülen görüşmelerin olumlu sonuçlanacağının anlaşılması, OPEC’in kota üzerinde üretimi, küresel yüksek ham petrol stokları gibi nedenlerle 35 dolar/varil düzeylerine kadar gerilemiştir. Özellikle son çeyrekte ABD’de petrol ihracının serbest bırakılmasının da etkisi ile gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen etkin stok yönetimi ve kullanılan finansal enstrümanlarla stok ve kur zararları minimize edilerek karlılık sürdürülmüştür. Bölgemizde kronikleşen jeopolitik riskler, Güney Amerika ve Afrika dahil olmak üzere alternatif ham petrol kaynakları kullanılarak aşılmış, Tüpraş’ın ham petrol alımı 2014 yılına göre 7,2 milyon ton artarak toplam 27,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Küresel talebin itici gücü durumunda olan ve önemli rafineri kapasite yatırımlarının da devreye girdiği Çin, Hindistan ve Ortadoğu’da büyüme ivmesindeki yavaşlamanın da etkisiyle özellikle orta distilat talebinde yatay seyir devam etmiştir. Bu bölgelerden artan ihracatın yanı sıra hampetrol ihracat yasağı kaldırılana kadar ABD Rafinerilerinin WTI ile Brent hampetrolleri arasındaki fiyat farkı ve ucuz doğalgaz fiyatından gelen avantajının sürmesi, sektörde ve bölgemizde yaşanılan rekabeti daha da artırmıştır. Düşük petrol fiyat ortamının küresel tüketimi desteklemesi, Çin ve Hindistan başta olmak üzere büyüyen binek araç parkının benzin talebini artırmış olması, LPG’deki yüksek fiyat nedeniyle petrokimya sektöründen Naftaya gelen ilave talep, 2015 yılının sektör açısından olumlu ve rafineri marjlarını iyileştiren unsurları olarak öne çıkmıştır. 2014 yılında 1,95 dolar/varil olan Akdeniz Rafineri Marjı, 2015 yılında 4,83 dolar/varile yükselirken, Tüpraş net rafineri marjı Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin de katkısıyla 3,21 dolar/varilden 6,47 dolar/varil düzeyine yükselmiştir.

Dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımı ve Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nin de etkisiyle beyaz ürün verimi artmış ve 27,3 milyon ton ürün üretilmiştir. Ülkemizde bir önceki yıla göre 4,4 milyon ton daha az orta distilat ithalatı ve 1 milyon ton daha fazla benzin ihracatı gerçekleştirilmiş, böylelikle ülkemiz cari açığının düşürülmesine katkı sağlanmıştır.

2015 yılında Türkiye akaryakıt tüketimi %13,7 artarken, şirketimiz yurtiçi satışları bu büyümenin de üzerinde %31,9 artarak 22,25 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam ürün satışlarının % 29,5 artışla 28,7 milyon ton olduğu 2015 yılında, 36,9 milyar TL ciro elde edilmiştir. Operasyonel hedeflerin yanı sıra finansal hedeflerin de yakalandığı 2015 yılında 2,8 milyar TL faaliyet karı, 2,2 milyar TL vergi öncesi kar ve yatırım teşviğinden kaynaklanan ertelenmiş vergi gelirinin de olumlu katkısı ile 2,6 milyar TL net kar elde edilmiştir.

Koç Topluluğu bünyesinde geçen son 10 yılda başarılı operasyonel ve finansal sonuçlar elde eden Tüpraş bu başarılarının yanında bu dönemde ödediği toplam 4,1 milyar dolar temettü ile BİST şirketleri arasında temettü verimi en yüksek şirketlerden birisi olmuştur. 

Elde ettiğimiz kazanımlarda emeği bulunan başta çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve Tüpraş’a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.

M. Ömer Koç
Yönetim Kurulu Başkanı