EN

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Sözlerime başarılı ve verimli bir Genel Kurul geçirmemiz temennisiyle başlamak istiyorum. Gittikçe derinleşen jeopolitik, siyasi, ekonomik ve toplumsal çatlaklar ve artan kutuplaşmalara rağmen tahmin edilenin üzerinde bir büyüme seviyesine erişen dünya ekonomisi içinde, ülkemiz ekonomisinin de beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği bir yılı geride bıraktık.
 
Dünya ekonomisinin 2017 sonu itibarıyla %3,6 nispetinde büyüyeceği tahmin edilirken, ekonomideki canlanmanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanıyor olmasını sevindirici bir gelişme olarak telakki edebiliriz.
 
Tüketici güveninin son 17 senenin zirvesine ulaştığı ABD’de, peş peşe yaşanan kasırgaların yarattığı 150 milyar ABD dolarlık maliyete rağmen ekonominin 2017 sonu itibarıyla %2,3 civarında büyüdüğü tahmin ediliyor. 2018’de de benzer bir büyüme oranı bekleniyor. En büyük ekonomik ortağımız olan Avrupa’daki siyasi riskler ve krizlere rağmen Euro Bölgesi ekonomisine dair olumlu rakamlar ve müspet tahminler bizleri sevindirdi. Bu bölgede büyümenin bu sene, son yedi yılın en yüksek düzeyi olan, %2,5’e yükselmesi, önümüzdeki sene de %2,3 civarında olması bekleniyor.
 
Gelişmiş ülkelerde umumi manzara böyle iken, 2017’de gelişmekte olan ülkelerin de beklentilerden hızlı büyüdüğünü müşahede ettik. Türkiye, Brezilya ve Rusya başta olmak üzere; önemli ülkelerde ekonomik faaliyetin hızlanması bu sonuca tesir eden önemli gelişmeler olarak sayılabilir. Hindistan’daki ekonomik büyümenin beklentilerin gerisinde kalmasına rağmen; IMF gelişmekte olan ülkelerin 2017’de %4,7 büyüdüğünü tahmin ediyor. Yine IMF’nin son tahminlerine göre, küresel büyüme 2018’de %3,7 ile 2011’den beri en yüksek seviyesine ulaşacak.
 
Dünyadaki bu ekonomik ortam karşısında ülkemiz ekonomisi de 2017 yılında beklentilerin üzerinde ve olumlu bir gidişat sergilemiştir. Türkiye ekonomisinin bu yılı %6,5-%7,0 mertebesinde bir büyümeyle kapatacağı tahmin edilmektedir. Sektörümüzü ilgilendiren en önemli parametrelerden biri olan ham petrol fiyatı, yıl boyunca, talepteki değişimlerin yanı sıra kesinti anlaşmasına uyum şartlarını ve jeopolitik gelişmeleri takip ederek yönünü bulmaya çalışmıştır.
 
Rusya başta olmak üzere OPEC dışı üreticilerin de kesinti anlaşmasına destek vermesiyle 2016 yılını 55 ABD doları/varil düzeyinde kapatan ham petrol fiyatı, Haziran ayında 45 ABD doları/varil düzeyinin altına gerilemiş, OPEC ve Rusya’nın kesinti anlaşmasına daha sıkı uyumları; Çin, Hindistan ve ABD talep artışlarındaki toparlanmanın desteğiyle dalgalı ve yukarı yönlü bir seyir izlemeye başlamıştır. Körfez bölgesinde artan jeopolitik gerginlikler ve kesinti anlaşmasının 2018 yılı sonuna kadar uzatılması kararı ile petrol fiyatı yılı %21,3 artışla 66,54 ABD doları/varil seviyesinden kapatmıştır.

Fuel oil dönüşüm ünitesiyle sağlanan ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme esnekliğinin yanı sıra, sürekli genişlettiğimiz ham petrol tedarik havuzundan gelen avantajla en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 2017 yılında 27,7 milyon ton ham petrol tedarik etmiş bulunmaktayız. Tüpraş, yüksek sezona hazırlık amaçlı bakım duruşlarına rağmen 28,5 milyon ton ham petrol ve 1,9 milyon ton yarı mamul işleyerek, geçen yılın %3,4 üzerinde, 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir.
 
Türkiye petrol ürünleri tüketiminin %6,5 arttığı 2017 yılında, Tüpraş’ın yurt içi satışlarında istikrarlı büyüme devam etmiştir. Yıl sonu itibarıyla toplam ürün satışlarımız %4,1 artışla 31,5 milyon tona, toplam ciromuz 53,9 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 
2017 yılında Tüpraş, operasyonel ve kârlılık hedeflerini aşan sonuçlara ulaşarak bir önceki yılın %130 üzerinde, 4,5 milyar TL vergi öncesi kâr elde etmiştir. Öte yandan, Türkiye’ye yönelik portföy akımlarında ivme kaybının yaşandığı bir dönemde, 700 milyon ABD doları tutarındaki çok uygun koşullu eurobond ihracı da başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına 2017 yılında da devam eden Tüpraş’ın son 12 yılda yaptığı toplam yatırım tutarı 5,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. İşlerini çeşitlendirme stratejisi doğrultusunda sektörel entegrasyona ve yeni girişimlere yatırım yapmayı, yenilenebilir enerji alanında ise kendi rafinelerinin enerji ihtiyacının karşılanmasını önceliklendiren Tüpraş, enerji maliyetlerini düşürmeyi, karbon ayak izini küçültmeyi hedeflemektedir.

Bunun yanı sıra Koç Topluluğu bünyesinde 2017’de somut adımların atıldığı Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Tüpraş, kendisini yeni dünyaya hazırlamak üzere üniversitelerde data analitik merkezleri açmaya başlamıştır. Üniversitelerle olan iş birliğini her alanda geliştirmekte olan Tüpraş’ın yürüttüğü projeler, iş yaşamını değiştirecek dijital dönüşüm uygulamalarından rafineri süreçlerini etkileyen Endüstri 4.0 yaklaşımına kadar geniş bir yelpazedeki teknolojileri içermektedir. Kablosuz teknolojiler ile rafineri sahasındaki faaliyetlerin izlenmesi, Dijital Rafineri İkizi, İleri Analitik ile Kestirimci Bakım, Yapay Zeka algoritmaları ile Üretim Parametrelerinin oluşturulması bu projelerden bazılarıdır.
 
Bütün bu verilerin ve işimizdeki ilerlemenin ötesinde, başarımızı taahhüt eden en öncelikli konumuz iş güvenliği ve teknik emniyettir. Mensubu olduğumuz Koç Topluluğu’nun kurucusu, merhum Vehbi Koç’un “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır” sözünün ışığında, ödün vermeyeceğimiz öncelikli konumuz iş güvenliğidir. Tüm süreçlerimizi bu bilinçle gözden geçirerek çalışma düzenimizi daha da emniyetli hale getirmek hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bir yandan hissedarlarımız ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdürürken, diğer yandan da yürüttüğümüz iş birlikleri ve projelerle en yüksek verimlilik ve sıfır hata-sıfır kaza hedefli kusursuz iş güvenliğini sağlama azmi içindeyiz.
 
Kıymetli Paydaşlarımız,
 
Başarılı geçen bir yılın ardından iş sonuçlarımız, hissedarlarımıza Tüpraş tarihinin en yüksek temettüsünü dağıtma imkânı vermiştir.
 
Elde ettiğimiz kazanımlarda emeği bulunan başta çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değerli katkıları ve Tüpraş’a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ederiz.

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı