Tüpraş'ın ana hedefi insanı ve çevreyi koruyan ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmektir.
ÜRÜN BİLGİLERİ
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
TEMİN, İŞLEME VE ÜRETİM
ÜRÜN SATIŞLARI
BİTÜM FİYATLARI
DENEY LABORATUVARLARI

 
 
Untitled Document
Özellik Birim Değer Sınır Deney Yöntemi
Görünüş Berrak, parlak, çıplak gözle bakıldığında  katı maddeler içermez, normal çevre sıcaklığında suda çözünmez Gözle muayene
Renk Raporlanır  D 156 veya
D 6045
Toplam Kirlilik mg/l 1.0 En çok D 5452
423
Partikül sayısı Raporlanır  564 veya
565
   ≥4µm Raporlanır
   ≥6µm Raporlanır
   ≥14µm Raporlanır
   ≥21µm Raporlanır
   ≥25µm Raporlanır  
   ≥30µm Raporlanır
Toplam Asidite mg KOH/g 0.015 En çok D 3242
354
Aromatikler % hacim 25 En çok D 1319
156
Toplam Kükürt % ağırlık 0.30 En çok D 1266 veya
D 2622 veya
D 4294 veya
D 5453
 Merkaptan Kükürdü % ağırlık 0.003  En çok D 3227
342
 veya Doktor Testi Negatif D 4952
30
Hidroproses edilmemiş içerik  % hacim Raporlanır
Hidroproses edilmiş içerik  % hacim Raporlanır
Yüksek basınçta hidroproses edilmiş içerik % hacim Raporlanır
Sentetik içerik % hacim Raporlanır
Damıtma 0C D 86
123
       İlk kaynama noktası 0C Raporlanır
       Geri kazanılan yakıt
       10 % hacim 0C 205 En çok
       50 % hacim 0C Raporlanır
       90 % hacim 0C Raporlanır
       Son nokta 0C 300 En çok
       Kalıntı  % hacim 41395 En çok
       Kayıp  % hacim 41395 En çok
Parlama Noktası 0C 38 (40) (1) En az  D 3828 veya
170 veya 523  D 56
Yoğunluk (15 0C’ta) kg/cm3 775-840 D 1298 veya
160 veya 365
D 4052
Donma Noktası 0C -  47 En çok D 2386 veya
435 veya 528
D 5972 veya
veya 529
D 7153 veya
D 7154
Viskozite ( –20 0C’ta) cst (mm2/s) 8.0  En çok D 445
71
Spesifik Enerji, net MJ/kg 42.8 En az  D 3338 veya
D 4809
İslenme Noktası Mm 25 En az D 1322
598
  veya İslenme Noktası Mm 19 En az D 1322
598
  ve  Naftenler % hacim 3.0 En çok D 1840
154
Bakır şerit korozyonu (2 saat 100 0C’ta)   1 En çok D 130
Termal Stabilite (JFTOT) 0C 260 En az D 3241
323
 Kontrol Isısı 
Filtre Basınç  Diferansiyeli mm Hg 25 En çok
Tüp Birikim Derecesi Gözle muayene 3’ten az, “Peakok” veya “anormal” renk birikimi yok
Mevcut Gum mg/100 ml 7 En çok D 381
540
Mikroseparometre (MSEP) derecesi D 3948
      Statik Dağıtıcı
      Katıkla Birlikte veya 70 En az
      Statik Dağıtıcı
      Katıksız 85 En az
pS/m 50- 600 D 2624
274
Elektriksel İletkenlik
Yağlama özelliği mm  0.85 En çok D 5001
BOCLE (aşınma izi çapı)
Katıklar 
Oksidasyon azaltıcı mg/l
a) Hidroproses edilmiş ve Sentetik Yakıtlarda (Zorunlu) 17.0-24.0
b) Hidroproses Edilmemiş Yakıtlarda    (İhtiyari) 24.0 En çok
Metal Deaktivatör (İhtiyari) mg/l 05.Tem En çok
Statik Dağıtıcı mg/l
         İlk katkılama STADIS-450 3.0 En çok
         Tekrar katkılama sonrası     kümülatif konsantrasyon 5.0 En çok
(*)  Bu ürün İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerilerinde üretilmektedir.
NOT A:Katkı maddelerinin konsantrasyon ve tiplerinin kullanımı rafineri kalite sertifikasında ve diğer kalite dokümanlarında belirtilmektedir. 
NOT B:Sadece DEF STAN-91-91/7 Revizyon 2’ de kabul edilen katkı maddelerine izin verilmiştir.
NOT C:Yüksek basınçta hidroproses edilmiş içerikler üretim esnasında 7000 kPa (70 bar veya 1015 psi)’dan büyük hidrojen kısmi basıncına maruz kalan petrol türevi hidrokarbonlar olarak tanımlanmaktadır 
NOT D:Korozyon Engelleyici/Yağlama özelliğini arttırıcı katkı maddeleri yakıta ilave edilebilir. 
NOT E:Yağlayıcı özelliğinin tanımlanması için yakıtın •’in üzerinde hidroproses edilmiş komponent içermesi, toplam yakıt hacminin en az ’si hidroprosese tabi tutulmuş olması ve sentetik komponent içermesi gerekir.
1-ASTM D 56 ile elde edilen sonuçlar ASTM D 3828 ve IP 170 ile elde edilen sonuçların 1-2 0C üzerinde olabilir. 
Bu ürün 5.0 mg/kg’a eşit veya üzerinde FAME(Fatty Acid Methyl Ester) içermez.
Bu ürün Havacılık Yakıtı Kalite Koşullarını (AFQRJOS) yerine getiren Şubat 2013 tarihli yayın 27 Jet Yakıtı spesifikasyon gereksinimlerini karşılamaktadır. 
Jet A-1 için hazırlanmış olan Ortak İşletilen Sistemler İçin Havacılık Yakıtı Kalite Koşulları (AFQRJOS)  aşağıdaki iki spesifikasyonun en sıkı tutulmuş şartlarını içermektedir:
(a)   Türbin Yakıtı,Havacılık ‘Gazyağı Tipi’  için İngiltere   Savunma Bakanlığı Standardı DEF STAN 91-91/sayı 7 Revize 2,  1 Aralık 2012 tarihli Türbin Yakıtı, Havacılık ’Gazyağı Tipi’, Jet A-1, NATO Code F-35, Joint Service Designation AVTUR.
(b)   Havacılık Türbin Yakıtları ‘Jet A-1’ için ASTM Standard Spesifikasyonları D 1655-12.
 AFQRJOS koşullarını yerine getiren Jet Yakıtı genellikle ‘Kontrol Listesine Uygun Jet A-1” yada ‘Kontrol  Listesi Jet A-1’ olarak tanımı yukarıdaki her iki spesifikasyonda da tanımlanmaktadır.