Yıllık 28,1 milyon ton rafinaj kapasitesi ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşudur.
VİZYON-MİSYON
BAŞKANIN MESAJI
YÖNETİM KURULU
YÖNETİCİLER
ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİCİ MESAJI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KALİTE POLİTİKAMIZ
AR-GE
RAFİNERİLER
İLETİŞİM
GİZLİLİK POLİTİKASI

 
 
Untitled Document

Üretime 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile başlamış olan İzmit Rafinerisi, yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve yatırımlar sonucunda tasarım kapasitesini 11,5 milyon ton/yıla ulaştırmıştır. Beyaz ürün verimliliğini artırıcı modernizasyon çalışmaları sonucunda değişen ham petrol işleme tasarım kapasitesi, 11,0 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir.

Türkiye petrol ürünleri tüketiminin yaklaşık % 33’ünün gerçekleştiği tüketim merkezinin odağında yer alan İzmit Rafinerisi, Euro V standartlarında üretim yapmaktadır. Rafinerilerin gelişmişlik göstergesi olan Nelson Kompleksite Endeksi 7,78 ile Akdeniz Bölgesi’nin en gelişmiş rafinerileri arasında yer almaktadır. Yapımı devam eden 2,7 milyar ABD doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nin devreye alınmasıyla birlikte İzmit Rafinerisi, Nelson Kompleksitesi 14,5 seviyesine yükselecektir.

İzmit Rafinerisi, 2013 yılında 9,1 milyon ton ham petrol işlemiş, kapasite kullanımında şarja verilen diğer yarı mamullerle beraber % 85,2’ye ulaşılmıştır. Rafineri’de ana ürün olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, kalorifer yakıtı, fuel oil ve bitümden oluşan toplam 8,9 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. 2013 yılında ithal edilip satılan ürünlerle beraber, 8,7 milyon tonu yurt içi olmak üzere, toplam 10,7 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında YAPILAN iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında;

 • Ham petrol ve hydrocracker ünitelerinde operasyon parametreleri değiştirilerek, orta distilat (jet yakıtı) üretimi günde 500 m3 (% 3) artırılmış, böylece yılda yaklaşık 2,1 milyon ABD doları ek gelir elde edilmiştir.
 • Nafta hydrotreater ünitesinde ilk kez online katalist değişimi yapılmış, izomerizasyon ünitesinin durdurulmaması sayesinde ünitenin yıllık ortama şarj miktarı % 10 artışla 2.825 m3/g’ye çıkarılmış ve yaklaşık 1,6 milyon ABD doları ekonomik getiri sağlanmıştır.
 • Faz-1 ve Faz-2 iskeleleri sayaç sistemlerinin tesisi tamamlanarak devreye alınmıştır.
 • 10.000 ton kapasiteli yeni bitüm tankları Nisan 2013’te devreye alınarak depolama kapasitesi 42.000 tona yükseltilmiştir.
 • Propan/propilen küre tankı 4.950 m³ tesisi tamamlanmıştır. Tesisin borulama çalışmalarına devam edilmektedir.
 • FCC ünitesinde operasyon parametrelerine müdahale edilerek fuel oil talebinin arttığı ve benzin talebinin düştüğü kış döneminde light cycle gas oil üretimi yükseltilmiş ve böylece Rafineri marjı aylık yaklaşık 350 bin ABD doları (Yıllık 1,75 milyon ABD doları) artırılmıştır.
 • Rafineri elektrik sistemi güvenirliğinin çok önemli bir parçası olan yük atma sistemi yenilenerek devreye alınmıştır.
 • Hava emisyonu, atık su deşarjı izni ile atık kabul tesisi lisansı kapsamında Nisan 2013’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmıştır.
 • 2013 yılı Mekanik Emreamadelik’te % 95,75 ve Operasyonel Emreamadelik’te % 95,56 ile hedeflerin üzerine çıkılmıştır.
 • İzmit Rafineri laboratuvarı EN ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Kapsam Genişletme ve Genel Kontrol denetimi TÜRKAK tarafından gerçekleştirilmiştir. Akreditasyon belgesi; su, atık su, etanol ve bitümlü bağlayıcılarda toplam dokuz test ilavesiyle revize edilerek onaylanmıştır.

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında;

 • Benfree ünitesi off gaz akımı, CCR ve desulfurizer net gaz sistemine verilerek gaz akımı içerisindeki propan ve bütanların geri kazanımı sağlanmış, böylece yıllık 720 bin ABD doları getiri sağlanmıştır.
 • PLT-36 desulfürizer ünitesindeki 36G-203A stripper dip pompasına değişken hız düzenleyici tesis edilerek 250 bin TL tasarruf sağlanmıştır.
 • Yıl boyunca buhar güç optimizasyon değerlendirmeleriyle sağlanan elektrik tasarrufundan 260 bin TL kazanım elde edilmiştir.
 • 642 adet vana ve 199 adet türbin, battaniye tipi izolasyonla kaplanmış ve 1 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.
 • 2013 yılı Ocak ayında Plt-73 benfree ünitesinde sıcak şarj alımı gerçekleştirilerek 1,1 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.
 • Plt-74 prime G ünitesinde 74C-3 splitter kolon basıncı ve reflüks/şarj oranı kademeli olarak düşürülerek 1,4 milyon TL enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Bitüm ünitesinin sıcak yağ fırını üfleme ünitesi devre dışı olduğunda kapatılmış, bu yolla yakıt tasarrufundan 588 bin TL getiri elde edilmiştir.
 • Hydrocracker–hidrojen ünitesi reformer fırını elektrik pompası devreye alınarak buhar tüketiminde tasarruf sağlanmış, yılda 1,1 milyon TL getiri elde edilmiştir.
 • Kükürt ünitesi ara ısıtıcıları çıkış kondanse hatlarında trap değişimleri ile düşük basınçlı buhar tüketiminde tasarruf sağlanmış, 790 bin TL getiri elde edilmiştir.
 • Plant-10, TPH, ARU ünitelerinde yaklaşık olarak yılda 140 bin ton buhar tasarrufu sağlanarak 7,1 milyon TL getiri elde edilmiştir.
 • FCC benzin desulfurizer stabilizer kolonunda gerçekleştirilen basınç optimizasyonu çalışması ile HP buhar tasarrufu sağlanmış ve 172 bin TL getiri elde edilmiştir.
 • Kuvvet santrallerinde kurulan membran dearetör ve deaeratör basınç azaltımı sayesinde düşük basınçlı buhar üretiminde 230 bin tonluk tasarruf sağlanmış, yıllık 3,7 milyon ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • Kuvvet santrali kazanlarında pilot ve alev izleyici modernizasyon projesi kapsamında gaz yakıta geçilmiş, dearetör çıkışı kazan besleme suyunun kazanlara verilmesi ile 9E-3/A eşanjörleri devre dışı bırakılmıştır. Böylece 3,3 ton/saat buhar ve 0,3 ton/saat yakıt tüketimi tasarrufu sağlanmış; 1,64 milyon ABD doları getiri elde edilmiştir.

 Ar-Ge çalışmaları kapsamında;

 • Plt-33 unifiner ünitesinde reaktör çıkış hattında yaşanan korozyonun önlenmesi sağlanmış ve patentin alınması amacıyla başvuruda bulunulmuştur.
 • İskelelerin daha verimli kullanılarak gemilerin bekleme sürelerinin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla “iskele optimizasyon programı” oluşturulmuştur.
 • Güç santralleri optimizasyonu projesi dâhilinde geliştirilen karar destek sistemi yazılımı için patent başvurusu yapılmıştır.