Yıllık 28,1 milyon ton rafinaj kapasitesi ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşudur.
VİZYON-MİSYON
BAŞKANIN MESAJI
YÖNETİM KURULU
YÖNETİCİLER
ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİCİ MESAJI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KALİTE POLİTİKAMIZ
AR-GE
RAFİNERİLER
İLETİŞİM
GİZLİLİK POLİTİKASI

 
 
Untitled Document

 

İzmir Rafinerisi, Türkiye’nin artan petrol ürünleri talebini karşılamak amacıyla 1972 yılında, 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlamış ve o tarihten bu yana, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek kapasitesini 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştırmıştır. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir.

 

7,66 Nelson Kompleksitesi’ne sahip olan Rafineri’de, Tüpraş genelinde yapılan bir aylık rafineri bakım çalışmaları ve şarj optimizasyonu kapsamında 2013 yılında şarja verilen yarı mamullerle beraber % 77,1 kapasite kullanılmıştır. Ana ürünler olarak LPG, nafta, benzin, jet yakıtı, motorin, baz yağ, kalorifer yakıtı, fuel oil, bitüm, wax, ekstrakt ve diğer ürünlerden oluşan, satılabilir 8,1 milyon ton petrol ürünü üretilmiştir. İzmir Rafinerisi, Türkiye’de 400 bin ton/yıl kapasiteli makine yağları üretim kompleksine sahip tek rafineridir.

 

İzmir Rafinerisi’nde, 2013 yılında 6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere toplam 8,8 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Jet yakıtı ve bitüm satışlarında tüm zamanların satış rekoru kırılmıştır.

 

2013 yılında Rafineri’de yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarI kapsamında;  

 • 2008 yılında 122,4 olan EII değeri, 2012 yılında 108,9’a 2013 yılında ise devreye alınan projeler ile 106,7’ye düşürülmüştür.
 • Rafineri’nin enerji ihtiyacını kendi kaynaklarından, hem düşük maliyetle hem de arz güvenliğini artıracak şekilde temin etmek amacıyla 25 MW elektrik üretim kapasiteli yeni gaz türbini devreye alınmıştır. Kuvvet santrali kazanlarına göre daha verimli ek ateşlemeye sahip ilave kazan ile elektrik üretiminde verim artışı gerçekleştirilmiştir. Proje ile sağlanan yıllık 132.383 gcal enerji tasarrufu ile 9,7 milyon ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • Amin rejenerasyon ünitesinin operasyon şartlarındaki optimizasyon ile DEA konsantrasyonunda artış sağlanmış ve yıllık 29 bin ton düşük basınçlı buhar tasarrufu gerçekleştirilerek yıllık 800 bin ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • Operasyonel parametrelerde yapılan düzenlemelerle, ham petrol ünitesinde ağır dizelin çekilmesi sırasında dizel kükürt giderme ünitesine daha ağır yarı mamulün şarj edilmesi sağlanarak dizel verimi artırılmış ve yıllık 11,3 milyon ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • Ham petrol ünitelerindeki operasyon parametrelerinde yapılan iyileştirmelerle naftaya dönüşebilecek yarı mamul kerosene dönüştürülmüş ve verim % 2 artırılarak yıllık 12 milyon ABD doları getiri sağlanmıştır.
 • FCC ünitesi operasyonel değerlerinde optimizasyon sağlanarak daha ağır HVGO şarjı verilmesi sağlanmış, bu paralelde vakum ünitesinden çekilen HVGO’nun T-95 değeri yükseltilerek beyaz ürün verimi artırılmış ve yıllık 4,5 milyon ABD doları getiri sağlanmıştır.
 • Fırın ve kazanlarda doğal gaz ve rafineri fuel gaz yakıt oranları yükseltilmiş ve verimlilikleri artırılmıştır. Bu sayede 2012 yılına göre termal verim % 0,2 oranında artmıştır.
 • Soğuk işlem yağına uygun light dizel şarj çekişinin U-100 ham petrol ünitesinden yapılmasıyla, ham petrol ünitelerinin daha yüksek verim ile çalışması sağlanmış ve Rafineri marjında yıllık yaklaşık 1 milyon ABD doları getiri sağlanmıştır.
 • Heavy dizelden flushing oil çekişinin U-100 ham petrol ünitesinden yapılmasıyla toplam orta distilat üretiminde artışla rafineri marjında yıllık yaklaşık 0,75 milyon ABD doları getiri sağlanmıştır.
 • U-8000 planlı bakımı esnasında yıpranma tespit edilen reaktörün kaynak yenilemesi İtalya’da yapılmış ve devreye alınmıştır.
 • Bitüm, fuel oil, baz yağ, wax ve extract dolumlarının tek noktadan yapılması amacıyla tesis edilecek olan siyah ürün dolum terminali projesinin dolum peronları, kantar temelleri ve peron üzeri boru hatlarını içeren birinci aşaması tamamlanmıştır.
 • Atık su deşarj parametrelerinin iyileştirmesine yönelik her biri 5.000 m3 kapasiteli üç adet dengeleme tankı devreye alınmıştır.
 • 2013 yılı Mekanik Emreamadelik’te % 95,61 ve Operasyonel Emreamadelik’te % 95,05 ile hedeflerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır.
 • Rafineri laboratuvarında 14 test ilave edilerek TURKAK akreditasyon kapsamı genişletilmiştir. Laboratuvarda analizleri yapılan numune kalıntılarının toplanması ile 78.920 kg petrol ve petrol ürünü sisteme geri kazandırılmıştır.
 • 2013 yılında tehlikeli atık miktarı bir önceki yıla göre % 28 azaltılarak 4.931 tona; tehlikesiz atık miktarı % 22 azaltılarak 2.355 tona indirilmiştir. Geri kazanılabilir atıkların bertaraf tesislerine satılmasıyla toplam 89 bin TL gelir elde edilmiştir.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında;

 • 2013 yılında, yanma kontrol ve HC kayıp grubu tarafından hazırlanan üç adet proje Ar-Ge sürecinden geçerek uluslararası kanallarda yayınlanmıştır.
 • TEYDEP destekli yürütülen “İzmir Rafinerisinde eşanjörlerin kirlilik takibi, modellenmesi, simulasyonu ve optimal bakım planlaması ile rafineri enerji kayıplarının azaltılması” konularını içeren iki makale Budapeşte’de 09-14 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenen Heat Exchanger Fouling and Cleaning 2013 konferansında sunulmuştur.