Yıllık 28,1 milyon ton rafinaj kapasitesi ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşudur.
VİZYON-MİSYON
BAŞKANIN MESAJI
YÖNETİM KURULU
YÖNETİCİLER
ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİCİ MESAJI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KALİTE POLİTİKAMIZ
AR-GE
RAFİNERİLER
İLETİŞİM
GİZLİLİK POLİTİKASI

 
 
Untitled Document

 

1986 yılında başta Ankara olmak üzere İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki birçok ilin petrol talebini karşılamak amacıyla kurulan Kırıkkale Rafinerisi, hydrocracker, izomerizasyon, dizel kükürt giderme ve CCR reformer ünitelerinin ilave edilmesiyle genişletilerek Akdeniz standartlarına göre orta düzeyde kompleksiteye sahip bir rafineri haline getirilmiştir.

 

Nelson Kompleksitesi 6,32 olan Kırıkkale Rafinerisi, Türkiye’nin en büyük kara tankeri dolum kapasitesine de sahiptir.

 

Yıllık 5 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Rafineri’nin ham petrol ikmali, Ceyhan-Kırıkkale boru hattı kullanılarak BOTAŞ’ın Ceyhan Terminali’nden sağlanmaktadır.

 

Kırıkkale Rafinerisi’nde 2013 yılında % 65,6’sı ham petrol olmak üzere, ithal edilip şarja verilen ürünlerle beraber toplam % 7,4 kapasite kullanımı gerçekleştirilmiştir. Ana ürünler olarak LPG, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, motorin, fuel oil ve bitümden oluşan yaklaşık 3,19 milyon ton petrol ürünü üretilmiş ve rafineri transferleriyle beraber 3,8 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında motorin ve bitüm satışlarında tüm zamanların rekoru kırılmıştır.

 

2013 yılında yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarI kapsamında; 

 • Enerji tasarrufu çalışmaları ile EII değeri 7,5 puan düşüşle 106,4’e inmiş, bu yolla 17,8 milyon TL tasarruf elde edilmiştir.
 • Ham petrol ünitesinde dizel pumparound sisteminin devreye alınması ve splitter reboiler fırınının devre dışı bırakılmasıyla, EII değerinde 7 puanlık iyileşme sağlanmış 4.100 ton doğal gaz tasarrufu gerçekleştirilmiş ve 2,3 milyon ABD doları kazanç sağlanmıştır. Proje sayesinde kolona dönen reflüks akımının distilasyon kolonunda %4 daha fazla motorin çekilmiş, 32,7 milyon ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • Hidrojen ünitesi hava soğutucusundan ve kondense ünitesindeki dramdan atmosfere atılan ısının buhar üretim ünitesi kazan besleme suyuna transfer edilmesiyle 12,3 gcal/saat ısı tasarrufu ve EII değerinde yıllık 3,5 puan düşüş sağlanmış, yaklaşık olarak 5,5 milyon ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • CCR ve benfree üniteleri heat integration projesinin devreye alınmasıyla 630 ton doğal gaz tasarrufu gerçekleştirilmiş, EII değerinde 0,34 puanlık düşüş ile 7 aylık süre zarfında toplam 350 bin ABD doları kazanç sağlanmıştır.
 • Desulfurizer ünitesinde, şarj ön ısıtma sistemine yeni eşanjör ilavesiyle EII değerinde 0,1 puanlık düşüş sağlanmış ve bu paralelde üç ayda 36 bin ABD doları kazanç elde edilmiştir.
 • Benfree ünitesi buhar distilat akımı, CCR ünitesinde değerlendirilerek, LPG ve hidrojenin geri kazanımı sağlanmış, yıllık 440 bin ABD doları getiri elde edilmiştir.
 • Kükürt ünitesinde insineratör çıkışındaki ısı geri kazanımından yaklaşık 4 ton/saat MP buhar üretecek WHB sisteminin montajına başlanmıştır.
 • Vakum ünitesinde 2011 yılında başlayan kapasite artırımı projesi, 2013 yılı planlı duruşunda, ünitedeki LVGO çekiş pompaları, reflüks havalı soğutucuları ve reflüks kontrol vanası değiştirilerek tamamlanmıştır. Böylece, vakumun iyileşmesi, operasyonun daha stabil ve yüksek kapasitede kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • 2013 yılı Mekanik Emreamadelik’te % 97,01 ve Operasyonel Emreamadelik’te % 95,71 gerçekleşme sağlanmıştır.
 • Yeni dizayn edilen akaryakıt boru hattı satış sistemiyle, boru hattı ile ürün alan akaryakıt dağıtım kuruluşlarının birbirlerinden bağımsız ve sıra beklemeden çekiş yapmaları sağlanmıştır.
 • LPG şirketlerine boru hattından satış operasyonlarında gerçekleştirilen iyileştirmeler yoluyla müşteri memnuniyeti artırmak amacıyla, yeni mass flowmeter sayaç montajları tamamlanmıştır.
 • Akaryakıt dağıtım şirketleri, yeni yapılan satış ofislerinde hizmet vermeye başlamıştır.
 • Demiryolu iyileştirme projesi kapsamında, vagon dolum ünitesi sahasında hat yenileme işlerine devam edilmiş, toplam 3,3 km yeni hat montajı tamamlanmıştır.
 • Kırıkkale Rafinerisi laboratuvarında gerçekleştirilen denetim sonrasında üç yeni parametrede kapsamın genişletilmesi yönünde karar verilmiş ve böylece akredite analiz sayısı 101’e ulaşmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetçileri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Kırıkkale Rafinerisi laboratuvarının Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi’nin devamı yönünde karar alınmıştır. 

Ar-Ge çalışmaları kapsamında;

 

“CCR ünitesi modellenmesi ve kataliz üzerindeki kok tahmini” ve DHP ünitesinde “Şarj hazırlama ve rafineri süreçlerini master-slave yaklaşımıyla eş zamanlı yönetecek kontrol sistem tasarımı ve uygulaması” Ar-Ge projeleri için TEYDEP desteği alınmıştır.