EN

Enerji Yönetim Sistemi

Tüpraş, Enerji Yönetimi Sistemi çerçevesinde belirlediği politikalar uyarınca;

 • Petrol sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olma hedefini tüm işletmelerinde benimseyerek, Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi,
 • Enerji yönetiminde karbon ayakizini en aza indirerek çevreyi korumayı,
 • Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı, Enerji verimliliğini arttırıcı projelere kaynak ayırmayı,
 • Enerji verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı,
 • Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp kaynak kaybını en aza indirmeyi,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Enerji verimliliğini arttırmayı, izlemeyi ve düzenli olarak gözden geçirerek paydaşlarını bilgilendirmeyi,taahhüt etmektedir.
 

Enerji Endeksi

Tüpraş EII Değerleri

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Hedef
Tüpraş 119.1 120.9 107.4 105.4 105.3 102.1 101.6 99.2 85.0
İzmit 112.3 115.4 97.9 95.2 100.4 97.7 99.9 97.5 85.0
İzmir 122.4 122.2 117.2 113.8 108.9 106.7 102.5 101.4 85.0
K.kale 128.4 133.5 111.6 116.6 113.9 106.4 102.8 100.8 85.0
Batman 127.0 110.0 90.6 87.6 84.7 79.8 97.6 80.9 85.0

Enerji Verimliliği Projeleri

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yıllık getirisi 1 milyon TL’nin üzerinde olan enerji verimliliği projeleri şunlardır:

 • Fırın ve Kazanlarda Online/Offline Temizlik Uygulamaları

  Online temizlik uygulamaları ile ünite devrede iken ve ünitede marj kaybı olmadan, fırın tüpleri üzerinde zamanla biriken kirliliklerin giderilmesi sağlanmıştır.

  2015 yılında İzmit Rafinerisi’nde 8 adet proses fırınında, İzmir Rafinerisi’nde 4 adet proses fırınında online temizlik yapılmıştır. Ayrıca, İzmir Rafinerisi 1 adet kazan ve Kırıkkale Rafinerisi 2 adet kazanda offline temizlik yapılmıştır. 2015 yılı boyunca bu uygulamalar sayesinde fırın ve kazanlarda yakıt tasarrufu ve toplam 3,9 milyon TL kazanç sağlanmıştır.

 • İzmit Rafinerisi Platformer Fırınlarında Burner ve FD Fan Modifikasyonu Projesi

  Enerji Yol Haritası çalışmaları kapsamında Rafineri’ye yeni bir gaz türbini ve atık ısı kazanı tesis edilmesiyle beraber, Kuvvet Santrali kazanlarının yükü ve devrede tutulması gereken turbo jeneratör sayısı düşecektir. Bu değişikler nedeniyle oluşacak yeni Rafineri elektrik ve buhar dengesini optimize edecek şekilde TG-4 türbininde modernizasyon fırsatı doğmuştur. Düşük verimlilikteki kondense kademesi iptal edilerek kojenerasyon verimi artırılmış ve 2015 yılı boyunca toplam 2,9 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

 • Kırıkkale Rafinerisi DHP Ünitesi Eşanjör Kimyasal Temizliği Projesi

  Enerji Yol Haritası çalışmaları kapsamında Rafineri’ye yeni bir gaz türbini ve atık ısı kazanı tesis edilmesiyle beraber, Kuvvet Santrali kazanlarının yükü ve devrede tutulması gereken turbo jeneratör sayısı düşecektir. Bu değişikler nedeniyle oluşacak yeni Rafineri elektrik ve buhar dengesini optimize edecek şekilde TG-4 türbininde modernizasyon fırsatı doğmuştur. Düşük verimlilikteki kondense kademesi iptal edilerek kojenerasyon verimi artırılmış ve 2015 yılı boyunca toplam 2,9 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

 • Kırıkkale Rafinerisi DHP Ünitesi Eşanjör Kimyasal Temizliği Projesi

  Plt-1650 DHP Ünitesi reaktör ön ısıtma eşanjörlerinde Mart 2015 planlı duruşunda kimyasal temizlik yapılarak mekanik temizliğe yakın ölçüde bir temizlik yapılmıştır. Yüksek basınçta çalışan bu eşanjörlerde kimyasal temizlik yapılarak mekanik temizliğin oluşturacağı riskler engellenmiştir. Bu uygulama ile 2015 yılında 1,36 milyon TL enerji tasarrufu elde edilmiştir.

 • Yatırım Yapılmadan Elde Edilen Enerji Tasarrufları (Quickwins)

  İzmit Rafinerisi’nde 2015 yılında yapılan operasyonel iyileşmelerle toplam 11,6 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.