EN

Tüpraş Su Geri Kazanımı Yatırımı ve Yerel Yönetimler İle İşbirliği Ödüllendirildi

Hızla artan dünya nüfusu, artan beşeri ihtiyaçlar karşısında, bilinçsizce tüketilen doğal kaynaklar geleceğin karanlık resmini gözler önüne sermektedir. Yarını düşünmeden yapılan her hata, yaşamın maliyetini bir kat daha arttırmakta, sürdürülebilir kalkınma ve refah hedeflerine ulaşmayı tehdit etmektedir. Günümüz sanayicileri doğanın korunması ve kullanılabilirliğin sürekli olması için "çevre stratejileri" geliştirmektedirler. Günümüzde rekabet gücünü yaratan asıl önemli etken, kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Kocaeli Sanayi Odası, bu bilinçle hareket eden sanayicilerimizin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1995 yılından bu yana "Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" organizasyonunu düzenlemektedir. Türkiye'de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen ödül organizasyonunda amaç; çevrenin korunmasına ve gelişimine katkıda bulunmak, çevresel açıdan sürekli gelişimi teşvik etmek, değişen çevre kavramlarına uyumu cesaretlendirmek, ölçülebilir çevre yatırımlarının yanı sıra çevreye ve topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek ve teşvik etmektir. 1995 ve 1996 yıllarında 4 ayrı dalda "Yeşil Baca, Atık Su Arıtma Tesisi, Çevreci Ürün ve Çevreci Proje" başlıklarında verilen Çevre Ödülleri; 1997 yılından itibaren tek dalda verilmeye başlanmıştır.

Çevre Ödülleri organizasyonu; 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından sonra ise Marmara Bölgesinde yer alan illeri kapsayan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenlenmiştir. 2014 yılında ilk defa sektörel bazlı ayrım yapılmaya başlanmıştır. Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olması durumunda Otomotiv ve Yan Sanayi, Kimya, Gıda, Metal, Makine, Enerji ve Atık Geri Kazanım-Bertaraf vb. ana sektörler başlığı altında da ödüller dağıtılmaktadır. 2015 yılında ise ödül organizasyonun düzenlendiği bölge genişlemiş ve organizasyon Türkiye geneline açılmıştır. Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır.