EN

Kurumsal Yönetim

Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na “SPK” kayıtlıdır ve hisseleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul “BİST”te işlem görmektedir. 31 Mart 2016 tarihi itibariyle Şirket’in BİST’e kayıtlı %49 oranında hissesi mevcuttur. Aynı tarih itibariyle Şirket’in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları yandaki gibidir.

Komitelerin Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Denetim Kurulu Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
  • 2012
Yürütme Komitesi Çalışma Esasları tıklayınız.

Derecelendirme Notları

  Yabancı Para Cinsinden 
Uzun Vadeli Kredi Notu 
Ulusal Uzun Vadeli 
Kredi notu
 Fitch Ratings  Temmuz 2018 BB+ (Negatif) Rapor için tıklayınız AA+ (tur)
Ağustos 2017 BBB- (Durağan) Rapor için tıklayınız AA+ (tur)
Şubat 2017 BBB- (Negatif) Rapor için tıklayınız AA+ (tur)
 Moody's Ağustos 2018 Ba2 (Negatif) Rapor için tıklayınız  
Mart 2018 Ba1 (Durağan) Rapor için tıklayınız
Eylül 2017 Ba1 (Pozitif) Rapor için tıklayınız 
Mart 2017 Ba1 (Durağan) Rapor için tıklayınız