EN

Özel Durum Açıklamaları

Göster
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
03.10.2018 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9.48 (94.81%) olarak güncellenmiştir.DEVAMINI OKU
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından Türkiye'nin ülke kredi notunun indirilmesini takiben, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu "Ba1"'den ülke tavan notu seviyesi olan "Ba2" notuna ve görünümü negatif'e revize edilmiştir. DEVAMINI OKU
Sektördeki benzer uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak ve ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amaçlarıyla ticaret ("trading") yapmak üzere Londra'da bir ofis açılmasına karar verilmiştir. Londra ofisinin kuruluş işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.DEVAMINI OKU
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Türkiye’nin ülke kredi notunun BB+’dan BB’ye düşürülmesi ve görünümün “negatif” olarak belirlenmesi sonrası, benzer durumdaki diğer şirketlerle birlikte Tüpraş için yapılan değerlendirmede şirketimizin kredi notunun BBB-‘den BB+’ya düşürüldüğü ve görünümün “negatif” olarak belirlendiği kamuya açıklanmıştır.DEVAMINI OKU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Ömer Sertbaş hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Şirketimize iletilmiştir.DEVAMINI OKU
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından, Türkiye ülke kredi notunun olası bir indirim için izlemeye alınması nedeniyle, benzer durumdaki diğer şirketlerle birlikte Tüpraş'ın kredi notunun da izlemeye alındığı kamuya açıklanmıştır.DEVAMINI OKU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Ömer Sertbaş hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Şirketimize iletilmiştir.DEVAMINI OKU
Şirketimiz yönetim kurulunda 29 Mart 2017 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) temsilcisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Süleyman Karaman'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma talebi, Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüştür. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin ayrılması ile boşalan görev için Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri kapsamında yapılacak atamaya ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. DEVAMINI OKU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiş;DEVAMINI OKU
Rekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddi sonrası tarafımızca temyiz başvurusu yapılmıştır. DEVAMINI OKU
“Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından, Türkiye’nin ülke kredi notunun indirilmesini takiben, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak teyit edilirken görünüm “pozitif”ten “durağan”a çevrilmiştir. DEVAMINI OKU
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli (Tel: +90 262 316 30 00, Faks: +90 262 316 30 10)" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.DEVAMINI OKU
2018 Yılı Geleceğe Yönelik BeklentilerDEVAMINI OKU
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.DEVAMINI OKU