EN

Çalışma Alanları

 • Ürün Geliştirme

  ArGe Ürün geliştirme ekibi regülasyonlara uyumlu, rafineriye özgü, yenilikçi ürünlerin tasarım çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda, ülke ihtiyaçlarını, müşteri taleplerini ve şirket gereksinimlerini karşılayan mevcut ürünlerin, kalitesinin ve veriminin arttırılması hedeflenmektedir. Tüpraş ürün geliştirme çalışmalarıyla, rafineride hali hazırda kullanılan ürünlerin performanslarını inceleyerek; proses verimini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

  ArGe Laboratuvarımız  2700 m2  kapalı alanı, 5 araştırma bölümü, 150’den fazla cihazı ve uygulayabildiği 200’den fazla ulusal ve uluslararası deney metodu ile Tüpraş’ın ve ülkemizin geleceğine ışık tutmayı amaçlamaktadır

  Tüpraş Ar-Ge Merkezi kampüsüne yatırımlar yapılmaya devam etmektedir. Türkiye’de ilk kez kurulacak Katalizör Pilot Tesisi bu yatırımların en önemlisidir. Kurulum süreci devam etmekte olan Pilot Tesis katalizör performans takibinden, ünite operasyon koşullarının optimizasyonuna kadar bir çok alanda araştırma yapma imkanı sunacaktır.

 • Proses Geliştirme

  TÜPRAŞ ArGe Proses Geliştirme Grupları; rafinerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakalayarak proses iyileştirmeleri ile pazarda rekabet gücünü arttırma amacıyla

  Ar-Ge desteği sağlamaktadır.

  Modelleme ve Simülasyon

  Gerçeğe en yakın modelleri kullanarak ünite benzetimini sağlanması ve modellere dayalı operasyonel iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir.

  Proses Kontrol

  Mevcut proseslerde ürün kalitesinin takibi, hızlı değişimleri kontrol altında tutabilmek, üretim maliyetini düşürmek, çevre ile uyumlu çalışmaları yürütülmektedir.

  Proses Optimizasyonu ve Entegrasyonu

  Rafineri proses değişkenlerini ve parametrelerini, ekipmanların güvenlik ve tasarım kısıtları dahilinde en verimli koşullara getirilmesi hedeflenmektedir.

  Enerji Yönetimi ve Optimizasyonu

  Enerji tüketimini, rafineri içinde üretilen ve çeşitli basınç ve sıcaklık kademelerindeki buhar tüketimi ve atık ısı üzerine enerji verimliliği projeleri yürütülmektedir.

  Karar Destek Sistemleri ve Yönetim Çözümleri

  Karar verme sürecinin hızlandırılması, kontrolün arttırılması, karar vericinin bilgiye erişimini hızlandırma ve geliştirme ve performans artışı için yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini hedefler.

 • Proje ve Teknoloji Yönetimi

  Tüpraş ArGe Merkezinde yürütülen projeler fikir aşamasından kapanış sürecine kadar Proje Yönetimi sistematiği altında ilerlemektedir. Uluslararası proje yönetimi sistematiklerin uygulanmasıyla; kapsam, zaman, maliyet, kalite, iletişim, risk, tedarik, insan kaynakları yönetimi çalışmaları yürütülmektedir.

  Bu süreçte, Proje&Teknoloji yönetimi ekibinin koordinasyonunda hazırlanan Teknoloji Yol Haritası ise projelerin çıkış aşamasında kullanılan en önemli kaynaklardan birisidir. Teknoloji stratejilerinin belirlenmesi; teknoloji izleme ve öngörümü; teknoloji ihtiyaç analizinin yapılması ve teknoloji fark analizinin yapılması çalışmaları bu başlık altında yürütülmektedir.

  İnovasyon yönetimi sistemi ile yeniliklerin ve değişimlerin disiplinli bir şekilde yönetilmesi gereken süreçler olarak kabul ederek, fikir geliştirme aşamasından ticarileşme aşamasına kadar tüm süreçler etkin biçimde yönetilmektedir. İnovasyon yönetimi ile birlikte etkin bilgi yönetimine, güçlü şirket içi iletişim ve ilişkilere, gelişen işbirliklerinin ve müşteri ilişkilerine sahip olmak, pazar araştırmaları ile rekabette üstün konuma geçmek, üretkenliği arttırmak ve zamanı daha etkin değerlenmek hedeflenmiştir.

 • Fikri ve Sinai Haklar Yönetimi

  Sahip olunan fikri hakların, giderek artan değeri ile uzun vadede şirket itibar ve değerini arttırarak, sektöründe rekabet ve karlılığını destekleyecek önemli unsurlardan birisi olduğuna inanılmaktadır. Bu doğrultuda, sürdürülebilir rekabet avantajı ve en iyi iş sonuçlarını elde edebilmek için fikri haklar sisteminden azami biçimde yararlanmak; Tüpraş markasını ve geliştirilen yeni teknolojileri korumak; fikri haklar portföyümüzü iş hedeflerimizle uyumlu biçimde yöneterek değer yaratmak; fikri hakları alım, satım veya lisanslanma suretiyle ticarileştirmek ve bu alanda işbirliklerine açık olmak; üçüncü kişilerin fikri haklarına saygılı olmak hedefleri belirlenerek, Tüpraş Fikri Haklar Politikası yayınlanmıştır.

  Koç Holding Fikri Haklar stratejisi kapsamında sürdürülebilir rekabet avantajı ve en iyi iş sonuçlarını elde edebilmemiz için fikri haklar sisteminden azami biçimde yararlanmak; fark yaratan yeniliklerimizi ve güçlü markalarımızı iş yaptığımız pazarlarda korumak gibi çalışmalar bu başlık altında yürütülmektedir. 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum