EN

Çevre Yönetimi Politikası

          

Vizyonumuz; enerji sektöründe, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır.  Tüm iş süreçlerinde çevre ve insan odaklı politikalar izlemeyi ilke edinmiş olan Tüpraş; Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında;

 • 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı,
 • İklim değişikliği etkilerinin farkında olarak düşük karbonlu projeleri hayata geçirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde iklim ile ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurmayı, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamayı, sürdürülebilirliğe odaklanmayı,
 • Enerji verimliliğini önceliklendirmeyi,
 • Yenilenebilir ve temiz enerji yatırımları gerçekleştirmeyi,  
 • Döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyerek sıfır atık yaklaşımı ile üretim yapmayı,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, geri dönüşümü artırmayı,
 • Etkin su yönetimi ile faaliyette bulunduğu yerlerde su riskini azaltmayı,
 • İş birlikleri ile ham su tüketimini azaltmayı,
 • Faaliyet sonucu oluşan atık suları yeniden kullanmayı, geri dönüştürmeyi,
 • Çevresel performansı dijital teknolojilerle takip etmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Çevresel riskleri yaşam döngüsü bakış açısıyla proaktif biçimde yönetmeyi,
 • Biyoçeşitliliğin iyileştirilmesini desteklemeyi, nesli tehlike altındaki türler ve endemik türler başta olmak üzere tüm türleri, arazi bozulumunu önleyecek şekilde doğal ekosistemleri korumayı,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek sektöre özgü çevresel çözüm yolları geliştirmeyi,
 • Tüm yatırımlarında çevresel etkileri değerlendirmeyi ve etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak mevcut en iyi teknikleri dikkate almayı,
 • Çevre ile ilgili tüm ulusal mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Çevre yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerin, diğer gerekliliklerin, politikaların ve standartların geliştirilmesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim ve iş birliği çalışmaları yürütmeyi,
 • Faaliyetlerin hava kalitesine olan etkilerini sürekli izlemeyi ve iyileştirmeyi,
 • Çalışanlar, yükleniciler ve iştirakler başta olmak üzere tüm paydaşların çevre bilincini geliştirmeyi, tedarikçilerin çevresel performansını takip etmeyi,
 • Hedefleri sürekli gözden geçirmeyi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
 • Sektöründe etkin çevre yönetimi konusunda lider olmayı ve iyi uygulamaları paylaşmayı,
 • Koç Holding çevre hedeflerine tam uyum sağlamayı,
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber edinerek faaliyet göstermeyi
taahhüt eder.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum