EN

Enerji Yönetim Sistemi

Tüpraş, Enerji Yönetimi Sistemi çerçevesinde belirlediği politikalar uyarınca;

 • Petrol sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olma hedefini tüm işletmelerinde benimseyerek, Avrupa Birliği normlarına uygun, çevre ve insan sağlığı yasalarıyla uyumlu, düşük maliyetli kaliteli ürün elde etmeyi,
 • Enerji yönetiminde karbon ayakizini en aza indirerek çevreyi korumayı,
 • Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı, Enerji verimliliğini arttırıcı projelere kaynak ayırmayı,
 • Enerji verimliliği konusunda şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı,
 • Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp kaynak kaybını en aza indirmeyi,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Enerji verimliliğini arttırmayı, izlemeyi ve düzenli olarak gözden geçirerek paydaşlarını bilgilendirmeyi,taahhüt etmektedir.
 

Enerji Verimliliği Endeksi

Tüpraş EII Değerleri

 
2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
119.1 120.9 107.4 105.4 105.3 102.3 107.6 102.3 101.8

Enerji Verimliliği

2016 yılında gerçekleştirilen önemli enerji verimliliği projeleri aşağıda özetlenmektedir:

 • İzmit Rafinerisi RUP Bölgesi ve A Bölgesi Enerji Entegrasyonu ve Optimizasyonu

  İzmit rafinerisinde enerji optimizasyonu çalışmaları kapsamda güç santralleri karar destek programı kullanılarak enerji kaybına yol açan alternatörler mümkün olduğunca devre dışı tutulmuş ve 2016 yılında 5,0 MTL kazanç, CO2 emisyonunda 11.355 ton düşüş sağlanmıştır. Proje Ocak 2016 itibarıyla uygulamaya alınmıştır.

 • İzmit Rafinerisi Fuel Gaz Tasarrufları

  İzmit rafinerisinde proses ünitelerinde operasyonel basınç değişimleri ve ayarlamaları nedeniyle zaman zaman rafineri gazları fleyre gönderilmektedir. Ünitelerde fleyre verilen süpürme gazları ve start up sonrası ekonomik kayba yol açan fuel gaz vana operasyonları optimize edilerek tasarruf sağlanmıştır. 2016 yılında bu müdahalelerden 2,6 milyon TL kazanç, CO2 emisyonunda 6 bin ton düşüş sağlanmıştır.

 • İzmit Rafinerisi Plant-7 Off Gazının Plant-26 Vakum Fırınında Yakılması

  Plant-7 FCC off gazının incineratöre gönderilip yakılması yerine Plant-26 ünitesi F-101 fırınına verilerek yakılmasıyla yakıt gazı tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede 2016 yılında 1,6 milyon TL kazanç, CO2 emisyonunda 3,7 bin ton düşüş sağlanmıştır.

 • Batman Rafinerisi Kızgın Yağ Sisteminin İyileştirilmesi Projesi

  Kızgın Yağ Sisteminin Yenilenmesi Projesi ile bitüm depolama tank sahasında yer alan bitüm tanklarının ve ilgili üretim-satış hatlarının sıcaklıklarının 140˚C’de korunmasını sağlayan yeni bir kızgın yağ sisteminin kurulumu projesi kapsamında bitüm hat ve tanklarının ısıtılmasında kullanılan buhar enerjisi kayıpları ortadan kaldırılarak yerine termal verimliliği yüksek kızgın yağ sistemi devreye alınmıştır. Bu proje ile 2016 yılında 1,2 milyon TL enerji tasarrufu kazancı, CO2 emisyonunda 3,2 ton düşüş sağlanmıştır.

 • İzmir Rafinerisi FGRS Kompresörleri Projesi

  İzmir Rafinerisi Fleyr Gaz Geri Kazanım Projesi ile fleyrda yanan atık gazların geri kazanımı sağlanmış, geri kazanılan gaz rafineri yakıt gazı sistemine verilerek satın alınan doğalgazdan tasarruf sağlanmıştır. Fleyr gaz geri kazanım projesi Mart 2016’da devreye alınmış olup, 2016 yılındaki toplam kazanç 6,0 milyon TL’dir. Proje’nin 12 aylık getirisinin ise yaklaşık 7,2 milyon TL olması beklenmektedir.

 • Kırıkkale Rafinerisi Ham Petrol ve Vakum Üniteleri Fırınlarında Yakıt ve Elektrik Tasarrufu

  Kırıkkale Rafinerisi Ham Petrol ve Vakum Üniteleri fırınlarında mevcutta bulunan ve ihtiyaçtan daha fazla kapasitedeki fanların uzun dönem planı da göz önünde bulundurularak debi ve güç ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi ile 1,1 milyon TL kazanç, CO2 emisyonunda 14 bin ton düşüş sağlanmıştır.