EN

Finansal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Politikası

Tüpraş, yabancı para birimi cinsinden olan finansal yükümlülükleri, ham madde ithalatı ve ihracat satışları sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini yönetmeye yönelik yürürlükte olan politika çerçevesinde döviz pozisyonu limitleri belirlenmiştir. Şirket türev araçları da kullanarak pozisyonu yönetecek döviz işlemlerini gerçekleştirmekte ve “sıfır döviz pozisyonu” hedeflenmektedir. (sunuşlarımızdaki denge resmi gelecek) Öte yandan ürün satış fiyatlarına, döviz kuru değişimleri yansıtılarak doğal korunma yöntemi ile ‘’doğal hedge’’, kur riski sınırlandırılmaktadır. Kurlarda dönem sonlarında aşırı bir değişim olması halinde, satış fiyatlarına ve karlılığa yansıtılması stok dönüş hızına bağlı olarak bir gecikmeyle gerçekleşebilmektedir. Nakit akış riskinden korunma muhasebesi uygulaması RUP yatırım kredilerinin kur farkı gelir/gideri gelir tablosunda bir etki yaratmamakta ve özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. (Detaylı bilgi ve rakamlar finansal tablolarımızın dip notlarında yer almaktadır)

Stok Değeri Risk Yönetimi Politikası

Tüpraş, faaliyetleri gereği önemli miktarda ham petrol, ara ürün ve ürün stoku bulundurmaktadır. Bu stokların bir kısmının Brent ham petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüşler sonucunda değer kaybına uğrama riski bulunmaktadır. Stok değer düşüklüğü riskinden korunma politikaları çerçevesinde, fiyat riskine maruz stok miktarı sene başında başlanan ve artan oranlarda 1 Kasım itibariyle tam korunmaya (hedge) yakın seviyelere ulaşan, çeşitli türev araçların kullanıldığı işlemler ile hedge edilmektedir. (Detaylı bilgi ve rakamlar finansal tablolarımızın dip notlarında yer almaktadır)

Ürün Marjı Risk Yönetimi Politikası

Tüpraş, ürün fiyatlarındaki değişimlerin olası olumsuz etkilerine maruz kalabilmektedir. Ürün kar marjlarındaki (crack) söz konusu dalgalanmaların etkilerini ortadan kaldırmak için oluşturulmuş olan ilgili risk yönetimi politikası çerçevesinde, çeşitli türev enstrümanları kullanılarak ileriki dönem faaliyetlerinin bir kısmının ürün kar marjları (crack) sabitlenmektedir. Hedge işlemleri, gelecek 4 çeyreğe ait fiyatlar ile bu çeyreklerin tarihsel ortalama karşılaştırmasına göre hesaplanan minimum hedge oranı dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Buna göre yapılacak hedge işlemlerinin miktarı geçmiş ve ileri vadeli crack marjları dikkate alınarak, bütçelenen üretimden satış hacimlerine oranla %0 ile %50 aralığında belirlenmektedir. Gelecek 12 ay için oluşan ileri vadeli fiyatlar, geçmiş yıllar oluşan ortalama fiyatlar seviyesine geldiğinde, bütçelenen üretimden satış hacimlerinin yaklaşık %25 i hedge edilmektedir. (Detaylı bilgi ve rakamlar finansal tablolarımızın dip notlarında yer almaktadır)

Karşı Taraf Risk Politikası

Tüpraş varlığının, faaliyetlerinin ve iş devamlılığının sürdürülebilmesini sağlamak üzere stratejik, operasyonel, finansal hedeflerine ulaşmak ve itibarını korumak üzere belirlediği risk yönetim sistemi doğrultusunda,

Likitide ve Faiz Yönetimi Politikası

Vadesi gelen yükümlülüklerin karşılanamama riskine karşı şirketin nakit akışı günlük ve aylık olarak takip edilmektedir. Nakdin doğru ve tam olarak değerlendirilebilmesine yönelik olarak etkin bir aktif-pasif yönetimi yapılmaktadır. Likidite riski yönetiminde cari oran hedefleri de göz önünde bulundurulmaktadır. Değişken faizli toplam kredi hacmi ise belirli bir oranda sınırlandırılmış olup, faiz oranlarını sabitlemeye yönelik türev işlemleri kullanılarak faiz riski yönetimi yapılmaktadır.