EN

Kurumsal Risk Yönetimi

Tüpraş, Şirket'in tüm faaliyetlerinin finansal, operasyonel, stratejik ve uyum konuları ile ilişkili mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek risklerinin tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya optimum düzeyde tutacak aksiyonlarının alınmasına kulavuzluk etmeyi hedeflemektedir.

Tüpraş, Kurumsal Risk Yönetimi Klavuzu ile Şirket tarafından planlanan statejik ve finansal hedeflerdeki muhtemel sapmaları yöneterek, hissedarlarına yaratacağı değeri en yüksek seviyeye getirmeyi hedeflemektedir.

Bu klavuzun amacı, Şirket genelinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek yönetim şekillerinin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecine ilişkin yaklaşımı belirlemektir.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikası

Tüpraş varlığının, faaliyetlerinin ve iş devamlılığının sürdürülebilmesini sağlamak üzere stratejik, operasyonel, finansal hedeflerine ulaşmak ve itibarını korumak üzere belirlediği risk yönetim sistemi doğrultusunda,

  • Faaliyetlerini sürdürdüğü küresel piyasalar ve ulusal coğrafyalarda riskleri tanımlamayı,
  • Yönetim birimlerini bir bütün olarak kapsayarak tüm taraflar ile etkin bir şekilde iletişim kurmayı,
  • Riskleri değerlendirerek en düşük seviyeye indirecek aksiyon planları ile alınan tedbirleri etkin şekilde takip etmeyi ve süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Orta ve uzun vadeli hedeflerdeki muhtemel sapmaları yöneterek paydaşlara yaratacağı değeri en yüksek seviyede tutmayı,
  • Fırsat ve risklerin iyi tespit edilerek belirsizlik ve değişkenlikten değer yaratılmasını,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatların gerekliliklerine sürekli uymayı,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği risklerini bertaraf ederek etkin, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yönetmeyi,

taahhüt eder.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum