EN

Özel Durum Açıklamaları

Göster
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiş;DEVAMINI OKU
Rekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddi sonrası tarafımızca temyiz başvurusu yapılmıştır. DEVAMINI OKU
“Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services tarafından, Türkiye’nin ülke kredi notunun indirilmesini takiben, Şirketimizin uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak teyit edilirken görünüm “pozitif”ten “durağan”a çevrilmiştir. DEVAMINI OKU
TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli (Tel: +90 262 316 30 00, Faks: +90 262 316 30 10)" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.DEVAMINI OKU
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim DEVAMINI OKU
2018 Yılı Geleceğe Yönelik BeklentilerDEVAMINI OKU
Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.DEVAMINI OKU