EN
 • 1955

  1955

  Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Rafinerisi devreye alındı.

 • 1961

  1961

  1,0 milyon ton/yıl kapasiteli İzmit Rafinerisi devreye alındı.

 • 1971

  1971

  İzmit Rafinerisi 1'inci tevsii projesi tamamlanarak ham petrol işleme kapasitesi 5,5 milyon ton/yıla yükseltildi.

 • 1972

  1972

  3,0 milyon ton/yıl kapasiteli İzmir Rafinerisi devreye alındı.

 • 1974

  1974

  Türkiye'nin tek madeni yağ üretim kompleksi, İzmir Rafinerisi’nde devreye alındı.

  1974

  1974

  Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (Ditaş), Mart 1974'te kuruldu.

 • 1982

  1982

  İzmit Rafinerisi 2’nci tevsii projesi tamamlanarak ham petrol işleme kapasitesi 11,5 milyon ton/yıla yükseltildi.

 • 1983

  1983

  İpraş ve üç rafineri Tüpraş çatısı altında toplandı.

  1983

  1983

  İpraş’ın Ditaş’taki %29 hissesi Tüpraş’a devredildi.

 • 1986

  1986

  5,0 milyon ton/yıl kapasiteli Kırıkkale Rafinerisi devreye alındı.

 • 1987

  1987

  İzmir Rafinerisi tevsii projesi tamamlanarak ham petrol işleme kapasitesi 10 milyon ton/yıla yükseltildi.

 • 1989

  1989

  Uzun Vadeli Yatırım Planı çalışmaları başlatıldı.

 • 1990

  1990

  Tüpraş Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi.

  1990

  1990

  Yönetim planlamada simülasyona geçildi.

  1990

  1990

  Üretim planlamada optimizasyon modeli uygulanmaya başlandı.

 • 1991

  1991

  Tüpraş'ın %2,5 hissesinin ilk halka arzı gerçekleşti ve İMKB'de işlem yapılmaya başlandı

 • 1993

  1993

  Kırıkkale Hydrocracker Tesisleri devreye alındı.

  1993

  1993

  İzmir Hydrocracker Tesisi devreye alındı.

 • 1997

  1997

  İzmit Hydrocracker ve CCR kompleksi devreye alındı.

 • 1998

  1998

  Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması yürürlüğe girdi.

 • 1999

  1999

  Halka açıklık oranı %3,58'e ulaştı.

  1999

  1999

  Marmara Depremi ve Tüpraş Yangını.

 • 2000

  2000

  İkinci halka arzla birlikte Tüpraş hisselerinin %34'ü İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler borsalarında işlem görmeye başladı.

 • 2001

  2001

  Petkim Yarımca Kompleksi, Tüpraş tarafından devralındı.

  2001

  2001

  İzmir CCR reformer ve izomerizasyon üniteleri devreye alındı.

 • 2002

  2002

  İzmit İzomerizasyon Ünitesi devreye alındı.

  2002

  2002

  Ekim 2002’de Ditaş'ın hisseleri 16,5 milyon ABD doları karşılığında satın alınarak Şirket’in %79,98'ine sahip olundu.

 • 2003

  2003

  Supply Option Study başlatıldı.

 • 2004

  2004

  Bütün rafinerilerin kalite çevre sertifikasyonu alındı.

 • 2005

  2005

  Halka açıklık oranı %49'a yükseltildi.

  2005

  2005

  Kamuya ait olan %51 oranındaki hissenin blok satışı için yapılan ihaleyi, Koç-Shell ortak girişim grubu kazandı.

  2005

  2005

  İzmir Rafinerisi dizel kükürt giderme ünitesi devreye alındı.

  2005

  2005

  İthalat serbest bırakıldı.

  2005

  2005

  Laboratuvar akreditasyonu sağlandı.

  2005

  2005

  Rafinerici lisansları yenilendi.

  2005

  2005

  Petrol Piyasası Kanunu yürürlüğe girdi.

 • 2006

  2006

  26 Ocak tarihinde Koç Holding A.Ş.’ye hisse devri gerçekleştirildi.

  2006

  2006

  Opet'in %40 hissesi Aygaz A.Ş.'den satın alındı.

  2006

  2006

  Operasyonel Mükemmellik Çalışması başlatıldı.

  2006

  2006

  Yeni logo ve kurum kimliği oluşturuldu.

 • 2007

  2007

  İzmit Rafinerisi CCR Reformer ve Dizel Kükürt Giderme Ünitesi devreye alındı.

  2007

  2007

  İntranet portalı kullanılmaya başlandı.

  2007

  2007

  Ulusal Marker Uygulaması'na geçildi.

  2007

  2007

  Fuel Oil Dönüşüm Tesisi (RUP) yatırım kararı alındı.

  2007

  2007

  SAP Sistemi'ne geçildi. Uluslararası standartlara göre kurumsal sorumluluk raporu (GRI) yayımlandı.

  2007

  2007

  Baca gazı online ölçüm cihazlarının kurulumu (CEMS) yapıldı.

  2007

  2007

  Enerji yönetim birimleri kuruldu.

  2007

  2007

  Tüpraş'ın Kurumsal Yönetim Notu 7,91 olarak belirlendi.

  2007

  2007

  TCDD ile taşımacılık anlaşması imzalandı.

  2007

  2007

  SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) Politikası yayınlandı, yönetim tarafından taahhüdü sağlandı.

  2007

  2007

  Tüpraş Tanıma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi uygulamaya konuldu.

 • 2008

  2008

  Kırıkkale Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve CCR Reformer Ünitesi devreye alındı.

  2008

  2008

  İzmir Rafinerisi benzin spektlerini iyileştirme yatırımı devreye alındı.

  2008

  2008

  Tüm rafineriler Euro V standardında motorin satışına hazır hale geldi.

  2008

  2008

  Ditaş, Sevgi tankerini filosuna kattı.

  2008

  2008

  Demiryolu Taşımacılığı gerçekleştirildi.

  2008

  2008

  Petrokimya Tesisleri'nde üretim durdurularak, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin yapımına başlandı.

  2008

  2008

  İleri Proses Kontrol (APC) uygulamalarına geçildi.

  2008

  2008

  OSAR-Risk Değerlendirme Tablosu devreye girdi.

 • 2009

  2009

  İzmit Rafinerisi benzin spektlerini iyileştirme yatırımı devreye alındı.

  2009

  2009

  Ditaş Gönül tankerini filosuna kattı.

  2009

  2009

  Türkiye'de satılan tüm benzin ürünleri Euro V spektlerine ulaştı.

  2009

  2009

  Çalışma ortamları iyileştirildi.

  2009

  2009

  Müşteri talepleri portaldan alınmaya başlandı.

  2009

  2009

  Müteahhit yönetim sistemi devreye alındı.

  2009

  2009

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemi'ne (CRM) geçildi.

  2009

  2009

  Kış motorini üretimine başlandı.

 • 2010

  2010

  Ar-Ge Merkezi açıldı.

  2010

  2010

  Etik değerler revize edildi.

  2010

  2010

  Üniversitelerle master programları başlatıldı.

  2010

  2010

  REACH tüzüğüne kayıt olundu.

  2010

  2010

  Bitüm ürünlerine CE Belgesi alındı.

  2010

  2010

  Desulphurization ünitesinde, Dünya'da ilk craking katalist uygulaması gerçekleştirildi.

  2010

  2010

  Sanayide Enerji Verimliliği yarışmalarında Batman Rafinerisi birincilik, İzmir Rafinerisi üçüncülük ödülü aldı.

  2010

  2010

  Rafinerilerde SAP üzerinden Atık Yönetim Programı devreye alındı.

 • 2011

  2011

  Fuel Oil Dönüşüm Tesisi kredi sözleşmesi imzalandı.

  2011

  2011

  İzmir ve İzmit kerosen tatlılaştırma ünitesi devreye alındı.

  2011

  2011

  Sanayide Enerji Verimliliği yarışmalarında İzmir ve Batman Rafinerileri birincilik ödülü aldı.

  2011

  2011

  Tüpraş'ın iş sağlığı ve güvenliği konusunda hazırladığı eğitim filmi dünya ikincisi oldu.

  2011

  2011

  Kurumsal Yönetim Notu 8,62 olarak güncellendi.

 • 2012

  2012

  700 milyon ABD dolarlık, 5,5 yıl vadeli, yurt dışı tahvil satışı gerçekleştirildi.

  2012

  2012

  İzmit Rafinerisi'nde C3/C4 splitter ve seçici hidrojenasyon üniteleri devreye alındı.

  2012

  2012

  T. Suna tankeri 23 Kasım 2012'de teslim alındı.

  2012

  2012

  T. Leyla tankeri ile Aralık 2012'de taşıma başladı.

  2012

  2012

  Kurumsal Yönetim Notu 9,10 seviyesine yükseldi.

  2012

  2012

  İzmir Rafinerisi'nde kostik nötralizasyon ünitesi devreye alındı.

  2012

  2012

  İzmir Rafinerisi'nde U-920 gaz türbini ve atık ısı kazanı devreye alındı.

  2012

  2012

  Kırıkkale Rafinerisi yeni bitüm tankları devreye alındı.

  2012

  2012

  Batman Rafinerisi asfalt tankları yenilendi.

  2012

  2012

  Sanayide Enerji Verimliliği yarışmalarında Batman Rafinerisi birincilik ödülü aldı.

 • 2013

  2013

  Batman Rafinerisi, Sanayide Enerji Verimliliği yarışmasında birincilik ödülü aldı.

  2013

  2013

  Tüpraş'ın Kurumsal Yönetim Notu 9,34 seviyesine yükseldi.

  2013

  2013

  ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alındı

  2013

  2013

  ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı.

  2013

  2013

  İzmit ve Batman Rafinerisi'nde yeni bitüm tankları devreye alındı.

  2013

  2013

  İzmir Rafinerisi, baz yağları kompleksi fırınlarının modernizasyonu projesi ile Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından Çevre Uygulama Ödülü'nde birincilik aldı.

  2013

  2013

  Kırıkkale Rafinerisi'nde CCR ve benfree üniteleri heat integration projesi tamamlanarak Mayıs 2013'te devreye alındı.

 • 2014

  2014

  İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi tamamlandı.

  2014

  2014

  Bitümen ve zift benzeri diğer petrol türevlerini taşıma niteliklerine sahip dünyanın en büyük iki asfalt tankerinden 24 Ocak 2014'te denize indirilen T. Esra tankeri filoya katıldı. 24 Haziran 2014'te denize indirilen T. Aylin tankerinin inşasında son aşamaya gelinmiştir.

  2014

  2014

  Batman Rafinerisi, "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması" (SENVER 14)'te En Verimli Endüstriyel Tesis Kategorisinde birincilik ödülü aldı.

  2014

  2014

  "Eşanjörlerin Kirlilik Takibi, Modellenmesi, Simülasyonu ve Optimal Bakım Planlaması ile Rafineri Enerji Kayıplarının Azaltılması" amacıyla geliştirilen simülasyon programı, "HexMon" adı ile Avrupa Birliği Markası (CTM) olarak tescil edildi.

  2014

  2014

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni baz alan yeni metodoloji kullanılarak yapılan değerlendirmede Kurumsal Yönetim Notu 9,31 olarak derecelendirildi.

  2014

  2014

  Tüpraş, 4 Kasım 2014 tarihinde başlatılan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ilk 15 şirketin içinde yer aldı.

  2014

  2014

  12.950 m2'lik bir alan içerisinde, "Tasarım Binası", "Laboratuvar Binası" ve "Pilot Tesis Binası" olmak üzere üç ayrı binadan oluşan Ar-Ge Merkezi Kampüsü açıldı.

 • 2015

  2015

  24 Haziran 2014'te denize indirilen T.Aylin Tankerinin 2015 yılı Şubat ayında servise girmiş ve Mart ayında ilk seferini gerçekleştirmiştir.

  2015

  2015

  Tüpraş'ın Kurumsal Yönetim Notu 9,44 seviyesine yükseldi.

  2015

  2015

  2014 yılında BİST-30 endeksinde yer alan şirketler, 2015 yılında ise BİST-50 endeksinde yer alan şirketlerin değerlemeye tabi tutulduğu Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde Tüpraş, ilk otuz şirketin içinde yer almıştır.

  2015

  2015

  Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SENVER-2 kategorisinde Kırıkkale Rafinerisi birincilik, İzmit Rafinerisi ikincilik, İzmir Rafinerisi ise üçüncülük ödülü alırken, SENVER-3 kategorisinde Batman Rafinerisi Jüri Özel Ödülü,

  2015

  2015

  Membran Dearatör Soğuk Kazan Besleme Suyu ile Enerji Kazanımı Projesiyle Avrupa Birliği Çevre ödülleri Türkiye Programı Süreç Kategorisi birincilik ödülü,

  2015

  2015

  Kırıkkale Rafinerisi Yeni Kuvvet Santralı Projesinin ilk adımı olan Gaz Türbini inşası temel atma töreni 3 Temmuz 2015 günü gerçekleşti.

  2015

  2015

  "Bir Dizel Üretim Yöntemi ve Sistemi" isimli patent başvurumuza Türk Patent Enstitüsü tarafından 20 yıl koruma sağlayan İncelemeli Patent Belgesi verildi.

  2015

  2015

  Hexmon Markamızın, Türk Patent Enstitüsü'nden Logolu Marka Tescil Belgesi Alındı.

 • 2016

  2016

  İzmit Rafinerisi’nde İSU Körfez Atıksu Tesisi deşarj suyunun rafineride işlenerek endüstriyel amaçla kullanımına yönelik Plt-62 Gri Su Arıtma Tesisi devreye alındı.

  2016

  2016

  Kırıkkale Rafinerisi’nde yapımı tamamlanan Vagon Bakım ve Onarım Atölyesi, Bakımdan Sorumlu Birim Sertifikası’nı (Entity in Charge of Maintenance-ECM) 29 Eylül 2016 tarihinde alarak Türkiye’nin en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyesi oldu.

  2016

  2016

  Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nde ilk Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Tüpraş’a verildi.    

  2016

  2016

  Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SEVAP-2 kategorisinde Batman Rafinerisi birincilik,  SEVAP-3 kategorisinde Kırıkkale ikincilik, İzmit Rafinerisi üçüncülük ödülüne layık görüldü.

  2016

  2016

  UFUK 2020’de Tüpraş’ın üçüncü projesi rekor puanla kabul edildi.

  2016

  2016

  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, enerji ve su kullanımını azaltacak enerji verimliliği programı kapsamında Tüpraş’a 150 milyon ABD doları tutarında kredi verildi.

  2016

  2016

  İki yeni ürün tankeri T.Caroline ve  T.Nevbahar, Ditaş’ın filosuna katıldı.

 • 2017

  2017

  Tüpraş kurduğu Körfez Ulaştırma A.Ş. İle Türkiye'nin ilk özel demiryolu tren işletmecisi oldu.

  2017

  2017

  Ar‑Ge Müdürlüğünce geliştirilen yüksek nitelikli modifiye bitümü ile deneme yolu serildi.

  2017

  2017

  Batman Rafinerisi yeni F-1101 fırını devreye alındı.

  2017

  2017

  Tüpraş Ar‑Ge Merkezi ilk katalizör pilot tesisi kuruldu. 

  2017

  2017

  İki yeni ürün tankeri T. Semahat ve T. Sadberk, Ditaş’ın filosuna katıldı.

  2017

  2017

  Yurt dışında yerleşik yatırımcılara 7 yıl vadeli 700 milyon ABD doları tutarında %4,5 sabit kupon faiz ödemeli eurobond ihracı Ekim 2017’de gerçekleştirildi ve Londra Borsası’na kote edildi.

 • 2018

  2018

  İzmir Rafinerisi 7000 Ham Petrol Ünitesi Modernizasyon Projesi tamamlandı.

  2018

  2018

  Kırıkkale Rafinerisi Yeni Kuvvet Santrali devreye alındı.

  2018

  2018

  Londra Ticaret Ofisi açıldı.

  2018

  2018

   Hidroprosesing Pilot Tesisi açıldı.

  2018

  2018

  Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SEVAP-3 kategorisinde Kırıkkale Rafinerisi birincilik, İzmit Rafinerisi ikincilik, SEVAP-2 kategorisinde ise Batman Rafinerisi üçüncülük ödülüne layık görüldü.

  2018

  2018

  Ar‑Ge Merkezi, HPNA Analiz Yöntemi geliştirdi.

  2018

  2018

  Tüpraş'ın Kurumsal Yönetim Notu 9,48 seviyesine yükseldi.

 • 2019

  2019

  Tüpraş, AB Ar-Ge ve İnovasyon Programı Ufuk2020’nin “En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşu” oldu.

  2019

  2019

  Üç yeni ürün tankeri T. Adalyn, T. Elinor ve T. Fatma, Ditaş’ın filosuna katıldı.

  2019

  2019

  Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri-3 kategorisinde İzmir Rafinerisi birincilik, İzmit Rafinerisi ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

  2019

  2019

  Körfez Ulaştırma TÜLOMSAŞ’tan 5 yeni lokomotifi teslim aldı.

  2019

  2019

   Tüpraş, İstanbul Havalimanı’na (İGA) 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandı.

  2019

  2019

  Tüpraş’ın Kurumsal Yönetim Notu 9,50 seviyesine yükseldi.

 • 2020

  2020

  Tüpraş’ın Kurumsal Yönetim Notu 9,58 seviyesine yükseldi.

  2020

  2020

  Tüpraş, TURQUALITY® Destek Programı’na katıldı.

  2020

  2020

  İzmit Rafinerisi “Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları” ile Sürdürülebilir İş Ödülleri 2020’de Atık Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü.

  2020

  2020

  Tüpraş Akademi Kırıkkale Rafinerisinde açıldı.

  2020

  2020

  Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında “Modiphal-T” projesi ürün portföyüne eklendi.” oldu.

  2020

  2020

  Uluslararası girişim sermayesi fonu olan Emerald Industrial Innovation Fund ile uzun süreli iş birliği anlaşması imzalandı.

  2020

  2020

  Londra Ticaret Ofisi, Tupras Trading Ltd olarak iştirake dönüştürüldü.

  2020

  2020

  İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerileri için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı.

  2020

  2020

  Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri Kategori-3’te Kırıkkale Rafinerisi ikincilik, İzmit Rafinerisi ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
 • 2021

  2021

  Tüpraş 2050’de Karbon Nötr Hedefiyle Stratejik Dönüşüm Yolculuğunu Başlattı.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum