1. Çeyrek Finansal Sonuçlar, Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş olumlu piyasa ortamında tam kapasite kullanımıyla güçlü finansal performans elde etti
2016 yılının sonlarından itibaren olumlu seyrine devam eden rafinaj sektöründe Tüpraş hayata geçen rekor seviyede yatırımlarını tam kapasite kullanarak, ülkemiz için yüksek katma değer oluşturmaya devam ediyor.

Geçmiş dönemlerde ertelenen rafineri bakımlarının 2017 yılı ilk çeyreğinde gerçekleşmesi, Orta Doğu Rafinerilerindeki duruş ve yangınlar nedeniyle oluşan arz kesintileri ürün marjlarına olumlu yansımıştır. Diğer yandan kış koşulları ile artan ısınma yakıtı talebi ve önde gelen ekonomilerin olumlu büyüme rakamları sayesinde ürün bazında kârlılıklarda yaşanan artışlar, Akdeniz rafineri marjını 2016 yılının ilk çeyreğine göre %30 artırarak varilde 5,01 Dolar’a taşımıştır. Aynı dönemde Tüpraş, Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin getirdiği yüksek kompleksitenin etkin kullanımı ile ağır ham petrol işleme esnekliği ve gösterdiği güçlü operasyonel yönetimle net marjda Akdeniz Bölgesi marjındaki artışın da üzerinde performans sağlamıştır.

2017 yılı ilk çeyreğinde tam kapasite çalışan Tüpraş “ara ürün” dahil ulaştığı 7,5 Milyon Ton şarjla toplam 7,2 Milyon Ton satış yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını %5 artırmıştır.

Operasyonel ve Finansal Veriler
  1.Ç 2016 1.Ç 2017 Fark
Operasyonel Toplam Şarj  (Bin Ton) 7.006 7.477 471
Toplam Satış (Bin Ton) 6.875 7.215 340
  
Finansal Satış Hasılatı (Milyon TL) 6.191 12.370 6.179
Faaliyet Karı (Milyon TL) 274 1.312 1.038
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 96 1.052 956
Net Dönem Karı (Milyon TL) 83 876 793
 

Satış hacmindeki %5 artışın yanı sıra, ortalama petrol fiyatlarının geçen yılın %58 üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2017 ilk çeyrek satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak 12,4 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Uluslararası rafinaj karlılığındaki artışı finansal ve operasyonel performansıyla destekleyen Tüpraş, 2017 ilk çeyrek döneminde 1.312 Milyon TL Faaliyet Kârına ulaşmıştır. Başarılı finansal risk yönetimi stratejilerinin de katkısıyla dalgalı finansal ortamda elde edilen faaliyet karlılığı korunmuş ve Konsolide Vergi Öncesi Kâr 1.052 Milyon TL, Net Dönem Kârı ise 876 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Piyasalardaki hareketliliğe rağmen sağlam finansal yapısını operasyonel başarılarla perçinleyen Tüpraş, 2017 ilk çeyrek dönemde faaliyetlerinden 873 Milyon TL nakit yaratmış, güçlü bilançosu ile ülke notunda yapılan aşağı yönlü revizyonlara rağmen yatırım yapılabilir seviyedeki derecelendirme notunu ve görünümünü korumayı başarmıştır. Tüpraş, Fuel Oil Dönüşüm Tesisi projesi kapsamında alınan krediyle artan net borç seviyesini düzenli olarak azaltmakta olup; net borç /FAVÖK rasyosu son üç yılın en düşük seviyesi olan 1,22’ye ulaşmıştır.

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Tüpraş, 2017 yılı ilk çeyrek döneminde toplam 46,6 Milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Artan küresel rekabet gücüyle ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir. 

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.     
                                                    
Kurumsal İletişim Müdürlüğü