Tüpraş'ın Sapanca Gölünden Su Kullanımına İlişkin Basın Açıklaması

Şirketimizin Sapanca Gölü’nden su kullanımına ilişkin yerel ve ulusal basında yer alan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ile ulusal güvenliğine yönelik ürün ihtiyacını kesintisiz karşılamak üzere İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisi ile üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hampetrolün akaryakıt ürünlerine dönüşümü için ısı ve basınç altında işlem görmesi sırasında su kullanmaktadır. Aynı zamanda operasyonlar sırasında gelişmesi olası acil durumlarda rafineride emniyetli çalışma koşullarının sağlanabilmesi için de suya ihtiyaç vardır. Rafineri üretim süreçlerinin tamamında doğal kaynakların korunmasına özen gösteren şirket politikamız ve kurumsal sorumluluk anlayışımızla son 5 yılda gerçekleştirilen çevre konulu yatırımlarımızın tutarı toplam 815 Milyon TL.’sıdır. Su tüketimini azaltan yatırımlarımız ile 4 rafinerimizde su geri kazanım ve yeniden kullanım uygulamaları bulunmakta olup, toplam su tüketiminin yaklaşık % 35’i geri kazanılarak yeniden kullanılmaktadır. Nitekim Tüpraş’ın özelleştirilmesinden önce 2005 yılında gölden çekilen su miktarı 12,7 Milyon m3 iken bu miktar 2012 yılında yaklaşık 8,2 Milyon m3 olmuştur.

Tüpraş’ın Kocaeli’de bulunan İzmit Rafinerisi’nin kurulu olduğu alan, 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Sapanca Gölünün kullanımı ve deniz ulaşımı dikkate alınarak” belirlenmiştir. Şirketimiz kuruluşundan bu yana mevzuat ve konu ile ilgili tahsisler, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları ve protokoller çerçevesinde Sapanca Gölü’nden su kullanmaktadır. Nitekim bu husus Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 18 Haziran 2013 tarih ve 48335108.610.01/114763 sayılı yazısı ile de sabittir. Konu yazı özetle “Seka, Petkim, İpraş, Tüpraş gibi KİT’lerin su ihtiyacı 1950’li yıllarda Yüksek Planlama Kurulu tarafından planlanarak, Bakanlar Kurulu kararıyla, su ihtiyaçlarını Sapanca Gölünden karşılanması kararlaştırılmıştır. Su tahsisi bakanlar kurulunca doğrudan yapıldığından verilecek suyun miktarı projeye bağlı olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.” şeklindedir.

Konuyla ilişkin 1995 ve 1996 yıllarında Milli Emlak Müdürlüğünce Sapanca Gölü’nden alınan su nedeniyle hem İzmit Rafinerisinden hem de Petkim’den kullanım bedeli talep edilmiş, bedellerin iptali için açılan davalar iptalle sonuçlanarak kararlar şirketimiz lehine kesinleşmiştir.

Tüpraş 26 Ocak 2006 tarihinde özelleştirilmiş olup, Özelleştirme Kanunu’nun 20-B maddesinde yer alan “…kuruluşların özelleştirme programına alınmalarından önce mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçları, özelleştirme programına alındıktan ve özelleştirildikten sonra da aynen devam eder…” hükmü gereğince, şirketimizin bu hakkı devam etmektedir. Bu nedenle özelleştirme sonrasında Tüpraş’ın özel hukuk tüzel kişisi haline gelmesi, yapılan tahsis ve kullanım hakkı üzerinde olumsuz  hiçbir etki yaratmamaktadır.

Açıklamamıza konu gazete haberlerinde kullanılan “herhangi bir su tahsisi bulunmadığı, gölden izinsiz su çekildiği, kaçak su kullanıldığı, su tahsisi bulunmadığı” ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

2013 yılında şirketimizin Sapanca Gölünden su kullanımı ile ilgili olarak Kocaeli Başsavcılığı nezdinde Sakarya Milletvekili Engin Özkoç Tüpraş Genel Müdürü ile Maliye, Orman ve Su İşleri Bakanı aleyhinde suç duyurusunda bulunmuştur. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/3187 Soruşturma Numarası, 2013/2345 sayılı kararı ile olayda bir suç unsuru bulunmadığından bahisle, “Kamu Adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına” karar verilerek, konu karar bu haliyle lehimize kesinleşmiştir.

Diğer taraftan kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışımız gereği, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ile yapılan  protokol çerçevesinde 2008 yılından bu yana Sapanca Gölü havzasının korunması, suların kirlenmesinin önlenmesi, çevre koruma yatırımlarının finansmanı maksadıyla katkıda bulunulmakta olup 2013 yılında bu meblağ yaklaşık 3,5 Milyon TL’sı seviyesine ulaşmıştır.

Haberlere konu edilen soruşturmaya ilişkin ise henüz şirketimize ulaşan bir tebligat bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, haberinizi açıklamamızda verdiğimiz bilgiler çerçevesinde  değerlendirilerek yayını hususunda işbirliğinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kurumsal İletişim Müdürlüğü