Announcement for Tax Fines

Ortaklığın Adresi Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 316 30 00 Faks : 0 262 316 30 10-11
E-posta adresi info@tupras.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 316 32 69 Faks : 262 316 30 10-11
Orjinal Açıklamanın Tarihi 8 Ocak 2015 tarihli açıklamamız
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Vergi Cezaları Uzlaşma Sonucuna İlişkin Açıklamanın Tekrar Gönderilmesi

İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile Şirketimize tebliğ edilen Rapor ve İhbarnamelerde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için 65,6 milyon TL vergi aslı, 94,4 milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 160 milyon TL talep edildiği açıklanmış ve söz konusu talep ile ilgili olarak uzlaşma dahil tüm yasal hakların Şirketimizce kullanılacağı belirtilmişti.

Şirketimizce, söz konusu vergi raporları ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nun uzlaşma hükümleri kapsamında Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile gerçekleştirilen görüşmede, tarh edilen tüm tutarlar için faiz dahil toplam 55 milyon TL ödenmesi hususunda uzlaşma sağlanmış olup, söz konusu ihtilaf ile ilgili hukuki süreç sona ermiştir.

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

Announcement:

Original Disclosure Date: 8th January 2015

On the subject of the Material Disclosure concerning the Reports and Notices having been served to our company for the periods 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013, we faced a demand for 65,6 million TL of Original Tax, 94,4 million TL of Tax Related Fines, amounting to a total of 160 million TL, and we had stated that we planned to utilize all of our legal rights including negotiations.

Our company, in relation to the Tax Reports, in accordance to tax procedure law, negotiation has been held with the Central Reconcilement Commission. An agreement has been reached to pay a sum of 55 million TL, including interest expenses in lieu of the previous demands, and as such the disagreement and related all legal process have been terminated.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.