social-investments-and-sponsorships
Toplumsal Sorumluluk Anlayışımız
Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Programı
He for she
Toplumsal Gelişim için Ortaklıklarımız ve Sponsorluklarımız

Sanayideki gücümüz ve liderliğimizle, enerjimizi toplumsal gelişimi destekleyecek projelere aktarmayı amaçlıyoruz.

Toplumsal yatırım projelerimizde iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile ululararası platformlarla iş birliği modelini benimseyerek sürdürülebilir katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Ortak projelerle, toplumsal duyarlılığı artırarak ve küresel sorunlara yerel çözümler üreterek olumlu değişime öncülük ediyoruz. Programlarımızla sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket ederken, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber ediniyoruz.

Toplumsal Sorumluluk Anlayışımız

Responsibility

Kurumsal vatandaş olma sorumluluğuyla, öncelikle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere sosyal yatırım programları yürütüyoruz. Şirket olarak ekonomik değer üretmenin yanı sıra, yatırım pogramlarımızla toplumun daha iyi yaşamasını sağlayacak ortamlar yaratılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevrenin korunması, kültür-sanat ve spor alanlarında hayata geçirdiğimiz toplumsal yatırım programlarımız yürütürken programların sürdürülebilirliği için sivil toplum kuruluşları ve kamu iş birliği prensibi ile hareket ediyoruz.

Tüpraş’ta Gönüllülük

Sorumlu üretici olma hedefiyle çalışırken, kurum kültürümüz ve değerlerimiz ışığında, yürüttüğümüz toplumsal yatırım programlarına çalışanlarımızın gönüllü desteklerini her zaman teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımız, aileleri ve iş ortaklarımızdan oluşan Tüpraş Gönüllü Takımları ile her yıl çok sayıda toplumsal yatırım programımıza tecrübe ve deneyimleriyle katkı sunuyor. Toplumsal Yatırımlar ve Bağış Politikamız doğrultusunda çalışanlarımızdan oluşan Tüpraş Gönüllü Takımlarının sivil toplum kuruluşları programlarına katılımını ve katkılarını destekliyoruz.

Volunteering

Güncel Haberler

Haber

Maraş ve Hatay Umutkentlerde Teknoloji ve Tasarım Atölyeleri öğrencilerle buluştu.

Haberi Oku
Haber

Umutken Konteyner Kentlerde Tüpraş Gönüllü Takımları kent sakinlerinin yerleşimine destek verdi.

Haberi Oku
Haber

Tüpraş RAK Ekipleri Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde çalışmalara katıldı.

Haberi Oku
Haber

Tüpraş BM Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Plarformu Taahhütlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Haberi Oku
Haber

Maraş ve Hatay Umutkentlerde Teknoloji ve Tasarım Atölyeleri öğrencilerle buluştu.

Haberi Oku
Haber

Maraş ve Hatay Umutkentlerde Teknoloji ve Tasarım Atölyeleri öğrencilerle buluştu.

Haberi Oku
Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Eylem Grubu (Action Qualition) destekçisiyiz

“Eşitlik için Enerjimiz Bitmez” diyerek kapsayıcılığı, eşitliği ve çeşitliliği destekleyen örnek, öncü bir iş ortamı oluşturmak, toplumda bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla çalışıyoruz.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum) Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderlerinden Koç Holding, teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği başlattı.

Tüpraş olarak, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’ndaki küresel liderliği kapsamındaki taahhütlerine katkı sağlamak üzere, “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın” Toplumsal Yatırım Programı’nı hazırladık.

Qualition
Teknoloji ve Inovasyonda Kadın Programı

Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Programı ile öncelikle kız çocuklarının STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında çalışma potansiyellerini ortaya çıkartmayı, kadınların ve kız çocuklarının teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Bu alanda yürütülecek çalışmalarla 5 yılda, 90.000’i ortaokul, 10.000’i üniversite olmak üzere toplam 100.000 kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.

Program kapsamında üniversite, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler ve kamu ile iş birlikleri geliştirerek, eğitim içerikleri ve model uygulamaları hayata geçiriyor, burs programları ile öğrencilerin eğitimlerini destekliyoruz.

Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Programında üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Girişimcilik Programı” ve “Nesiller Boyu Eşitlik ve Feminist Teknolojiler Staj Programı” ile ilköğretim öğrencilerine yönelik “Enerjimiz Geleceğe; Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum” ve “Enerjimiz Öğrencilere Fen Deneyleri” programları bulunuyor.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Girişimcilik Programı

Program ile kız öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerinde girişimcilik kültürününün yaygınlaştırılması, gençlerin teknoloji ve inovasyon ekosistemine erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Tüpraş “Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Girişimcilik Programı”nı Batman Üniversitesi iş birliğiyle Ekim 2021 tarihinde başlamıştır.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Nesiller Boyu Eşitlik için Feminist Teknolojiler Staj Programı

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden bakarak, kapsayıcılık ve eşitlik konusunda farkındalık kazanmalarını ve çözümler tasarlamlarını sağlamak üzere oluşturuldu.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Enerjimiz Geleceğe; Kodluyorum, Modelliyorum, Üretiyorum Programı

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen program ile çocukların erken yaşta tasarım kodlama eğitime erişiminin artırılması ve bu sayede araştıran, yenilikçi düşünen, problem çözme ve üretme becerilerine sahip yeni nesiller yetiştirilmesi hedefliyoruz. 5 ilde 41 ilköğretim okulunda, robotik kodlama, üç boyutlu modelleme ve üretim beceri sınıfları kurduk. Deprem bölgesi Hatay ve Kahramanmaraş Umutkentlerde kurulan “Teknoloji ve Tasarım” Atölyelerimiz öğrencilerle buluştu.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Enerjimiz Öğrencilere Fen Deneyleri Programı

Fen Deneyleri Programıyla ilköğretim okullarında öğrencilerine bilimi sevdirerek, geleceğin bilim insanlarının yetişmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Programda öğrencilere bilimin hayatın her alanında olduğu, özellikle de bilim dünyasında kadın-erkek birlikte ve emniyetli çalışmanın önemini aktarıyoruz. Daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi amacıyla online fen deneyleri eğitimleri hazırlandı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) HeForShe Hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübüyle birlikte küresel iş birliği

2017 yılında Birleşmiş Milletler “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (UN WEPs) imzacısı bir şirket olarak kapsayıcı işyeri olma hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bu yaklaşım ile şirket içinde öncü uygulamalar geliştirirken, bu alanda toplumsal farkındalığın artırılması için sosyal yatırım programları da yürütüyoruz.

Bu alandaki program ile Birleşmiş Milletler Sürdülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 5 numaralı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine katkı sağlıyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanındaki çalışmalarımızla Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği endeksinde (GEI-Gender Equality Index) yer alıyoruz.

HeForShe
Eşitlik İçin Enerjimiz Bitmez

2018 yılından günümze toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumda farkındalık yaratılmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi HeForShe Hareketi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’yle birlikte küresel iş birliği yürütüyoruz.

İş birliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda spor alanında yapılan büyük ölçekli tek taahhüt olma özelliğini taşıyor.

Küresel iş birliği ile sporda ve spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratılması, spor ekosistemindeki toplumsal cinsiyet kalıplarının ortadan kaldırılması, zararlı sosyal normların dönüştürülmesi ve kadınlar için kapsayıcı ve güvenli bir ortam yaratılmasını amaçlıyoruz.

HeForShe

2018-2021 yılları arasında “Birlikte Eşitiz” ve “Eşitlik için Enerjimiz Bitmez” sloganlarıyla sürdürülen bu farkındalık hareketi kapsamında, Fenerbahçe A Futbol Takımı, formasının sağ kolunda HeForShe logosunu taşımıştır.

2022 yılında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamalar geliştirilmesi kapsamında kulüpte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi kurulmuş ve 2022- 2025 dönemi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı oluşturuldu.

2021-2024 sezonları için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 5 amatör branşının (kürek, boks, masa tenisi, yüzme ve atletizm) forma sponsoru olduk.

2022'de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamalar geliştirilmesi amacıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi kurulmuş ve 2022-2025 dönemi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı hazırlanmıştır. 197 Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi amatör sporcuda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eğitim verilmiştir.

Toplumsal Gelişim için Ortaklıklarımız ve Sponsorluklarımız

Sürdürülebilir Yaşama Katkı

Üretimde çevresel etkilerimizi azaltma hedefiyle çalışırken, doğal kaynakların ve doğanın korunması amacıyla farklı sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iş birliği yapıyoruz.

Sende Tüpraşlı Olmak İster Misin?
Deniz Temiz Derneği/TURMEPA İş Birliği

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle DTO Fethiye Atık Alım Teknesi sponsorluğumuz kapsamında Göcek Körfezi’nde sürdürülebilir deniz turizmi kapsamında atık alım tekneleriyle yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda mobil olarak hizmet veriyor. Böylece 2016 yılından bu yana binlerce ton sıvı atık toplayarak deniz turizminin çevresel ayak izini azaltmaya katkı sağlanıyor.

Kültür ve Sanat Sponsorluklarımız

Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcılık anlayışımızla kültür sanat alanında da toplumda farkındalık sağlayacak, gelişime yönelik farklı programları desteklemeye ve sponsor olmaya devam ediyoruz.

Bağış Yardım Politikası

Tüpraş, 2011 yılından bu yana Anadolu’nun kadim topraklarında iz bırakmış köklü medeniyetleri “Anadolu Uygarlıkları” kitap serisi ile gelecek kuşaklara taşımaktadır. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle bugüne kadar 11 eser okuyucularla buluşmuştur.

Ücretlendirme Politikası

Tüpraş, gençlerin ve çocukların çağdaş sanatla özgürce buluşabildiği Arter Çağdaş Sanat Müzesi’nin 2019 yılından bu yana 5 yıl süreyle kurumsal sponsorluğunu yürütmektedir. Arter, sanatın tüm disiplinlerini kapsayacak programlarıyla erişilebilir ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformudur.

Bağış Yardım Politikası

İstanbul Tiyatro Festivali, İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 17 yıldır düzenlenmektedir. 26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-26 Kasım 2022 tarihleri arasında tiyatro severlerle buluşmuştur. Festival kapsamında 35 yapım sahnelenmiştir. Festivalin fiziki gösterileriyle 2022 yılında yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılmıştır.

Bölgesel Gelişime Katkı – Supporting Local Communities

Öncelikle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla programlar yürütüyor, projeleri sponsorluklarımız ve yardımlarla destekliyoruz.

Tek Yürek

Batman Engelliler Spor Kulübü

2007-2008 sezonundan bu yana Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği’nin destekçisiyiz.

Bünyesinde 52 lisanlı sporcu bulunduran kulüp, aktif olarak 23 sporcu ile faaliyetlerini sürdürüyor ve yüzlerce engelli gence spor yapma olanağı sağlıyor.

Tek Yürek

Batman Tüpraşspor Futbol Kulübü

Batman’da yetenekli gençlere sağlıklı ortamda bilinçli spor yaparak yükselme imkânı oluşturmak amacıyla bir platform uluşturmak üzere 1995 yılında Tüpraşspor Futbol Kulübü’nü kurduk. Tüpraşspor Futbol Kulübü’nde 13-19 yaş arası 65 lisanslı ve 32 lisanssız olmak üzere toplam 97 sporcu bulunuyor.