2014 Yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Hakkında, Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş 5,4 Milyar Dolarlık yatırımlarının 4,5 Milyar Dolarlık bölümünü tamamladı

Operasyonel ve finansal başarılarının yanısıra ilk üç ayda 739 Milyon TL yatırım yaptı.

2014 yılına 108 Dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, ABD’nin parasal genişlemeden çıkışı için tahvil azaltımına gitmesiyle gelişen ülke ekonomilerinde enflasyonun yükselmesi, faizlerin artması ve başta Çin olmak üzere büyümenin yavaşlamasına karşın, Ukrayna’da artan jeopolitik risklerin fiyatı dengeleyici etkisi neticesinde ilk çeyrek dönem sonunda 106 Dolar/varil seviyesinden kapanmıştır.

WTI (West Texas Intermediate) hampetrolü fiyat avantajına sahip ABD Rafinerileri ve Asya ile Ortadoğu’da yeni oluşan kapasitelerden Akdeniz Bölgesine ürün arzının artması, gelişmekte olan ülkelerde görülen yavaşlamanın global petrol ürünleri tüketimine olumsuz etkisine bağlı olarak motorin ve fuel oil fiyat rasyoları gerilemiş, bölgedeki artan risk Ural Hampetrolü’nün fiyatını arttırmıştır. Bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak ilk çeyrek dönemde Akdeniz Rafineri Marjı geçen yılki 2,83 Dolar/varil değerinden 0,39 Dolar/varil düzeyine gerilemiştir.

Tüpraş Rafinerilerinde artan kapasite kullanımı ve optimizasyon çalışmalarının yanı sıra, dolar kurundaki artışın stoklarda oluşturduğu değer artışı ve harcama kalemlerinde sağlanan tasarrufların olumlu katkısıyla Tüpraş’ın net rafineri marjı, 2014 yılı ilk çeyrek dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 1,51 dolar/varil artarak 2,41 dolar/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

İzmit Rafinerisinde Fuel Oil Dönüşüm Projesi altyapı bağlantıları için planlanan rafineri duruşunun önemli bir bölümünün ilk çeyrek dönemde gerçekleştirilmesine rağmen, toplam kapasite kullanımı % 3,4 artarak h,0 seviyesine yükselmiştir. Üretim ve talebin gelişimi paralelinde Tüpraş’ın ilk çeyrekte yurtiçi satışları %1 oranında (35 Bin Ton) artmış, ancak yapılan üretim ve satış optimizasyonuna bağlı olarak ihracatın % 16 (215 Bin Ton) daha düşük gerçekleşmesi nedeniyle toplam satışlar geçen yıla göre % 3,7 (180 Bin Ton) azalarak 4,7 Milyon Ton olmuştur.

Satış miktarı ve fiyatlardaki düşüşe rağmen, döviz kurundaki % 24,3 yükselişin etkisiyle satış gelirleri 2013 yılı ilk çeyreğinin % 13 üzerinde gerçekleşmiş, FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ise rafineri marjı ve kurdaki yükselişe bağlı olarak artan TL bazlı satış fiyatları dolayısıyla ile geçen yıla göre % 138 artmıştır.

Operasyonel ve Finansal Veriler 1. Çeyrek 2013 1. Çeyrek 2014 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 4.541 4.775 234
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 3.546 3.581 35
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 4.889 4.709 -180
Satış gelirleri (Milyon TL) 8.229 9.276
FAVÖK (Milyon TL) 140 333
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 46 232 A0
Net Dönem karı (Milyon TL) 129 511

Geçen yıl 46 milyon TL düzeyinde olan Vergi Öncesi Kar, faaliyet karındaki artışın etkisiyle 232 Milyon TL olarak gerçekleşmiş, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 285 Milyon TL Ertelenmiş Vergi Gelirinin katkısıyla Net Dönem Karı ise 511 Milyon TL olmuştur.

Mart sonu itibariyle % 94’ü tamamlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil olmak üzere, 2014 yılı ilk üç ayda toplam 739 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Kasım 2014’te üretime başlayacak ve ülkemize yılda yaklaşık 1 Milyar Amerikan Doları tutarında katma değer sağlayarak, ülkemiz cari açığını aynı seviyede düşürecek olan 2,7 Milyar Amerikan Doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm projesinde bu güne kadar 2,3 Milyar Dolar harcanmıştır. Tüpraş, 2006- 2015 yılları arasında gerçekleştirmeyi  planladığı 5,4 Milyar Dolarlık yatırımının 4,5 Milyar Dolarlık bölümünü başarıyla tamamlamıştır.

Güçlü insan kaynağıyla sürdürülebilir karlılığı hedefleyen Tüpraş, operasyonel ve finansal başarılarını artırabilmek için yatırımlarını istikrarlı biçimde sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü