Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin Üretime Geçmesinin de Katkısıyla İlk 6 Ayda Rekor Kapasite Kullanımına Ulaşıldı

Arzdaki artışın devam etmesi ve çeşitli ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle hampetrol fiyatları dalgalı ve düşük seyrine devam etmiştir. Yıla 55 Dolar/varil seviyesinden başlayıp Ocak ayında 45 Dolar seviyesine inen hampetrol fiyatı, ABD kaya petrolü kuyu sayılarındaki azalışlar, jeopolitik etkenler ve beklenenin üzerinde gerçekleşen talep artışı ile 65 Dolar düzeyine kadar yükseldikten sonra, İran'la yapılan uluslararası müzakerelerin olumlu gidişatının yarattığı arz artışı beklentileri ile Haziran ayını 61 dolar seviyesinden kapatmıştır.

İkinci çeyrek dönemde rafineri bakım duruşları, düşük petrol fiyatının tüketimi desteklemesi ve özellikle ABD ve Asya'da ürün taleplerinin yükselmesiyle Akdeniz piyasasında petrol ürünleri fiyat rasyoları artmış ve ikinci çeyrek dönemde Akdeniz Rafineri Marjı geçen yılki 0,06 Dolar/varil değerinden 4,88 Dolar/varile, altı aylık dönemde ise 1,05 Dolar/varil değerinden 6,23 Dolar/varile yükselmiştir. 2014 ikinci çeyrek dönemde eksi 0,28 Dolar/varil olan Tüpraş net rafineri marjı 7,51 Dolar/varile, altı aylık dönemde ise 1,1 Dolar/varil olan marj 6,23 Dolar/varil seviyesine ulaşmıştır.

Marjdaki iyileşme ve artan bölgesel talep paralelinde uygulanan optimizasyon programları ve üretime başlayan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin de olumlu katkısıylaikinci çeyrek dönemde tam kapasite çalıştırılan Tüpraş'ta, ilk 6 aylık dönemdeki % 94 ortalama kapasite kullanımı ile rekor kırılmıştır.

Yükselen bölgesel rekabete rağmen, arttırılan kapasite kullanımının sağladığı yüksek üretim yanında, uygulanan müşteri odaklı satış stratejisi ile Tüpraş'ın ilk 6 aylık dönemdeki yurtiçi satışları !'lik yükselişle, tüketim büyümesinin de üzerinde artmıştır. Güçlü Akdeniz ürün rasyolarının desteğiyle ürün ihracatı da x arttırılmış ve toplam satışlar geçen yıla göre 3 (3,2 Milyon Ton) artışla 12,9 Milyon Ton olmuştur.

Operasyonel ve Finansal Veriler 1. Yarıyıl 2014 1. Yarıyıl 2015 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 9.625 13.218 3.592
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 7.682 9.291 1.609
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 9.734 12.942 3.208
Satış Hasılatı (Milyon TL) 18.874 17.549 -%7
FAVÖK (Milyon TL) 266 1.447 D4
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 149 680 58
Net Dönem Karı (Milyon TL) 874 992  

Satış miktarı ve kurdaki artışa rağmen, petrol fiyatlarının geçen yılın G aşağısında olmasının etkisiyle satış hasılatı 2014 yılının %7 altında gerçekleşmiştir. 2015 ilk altı aylık dönemde, uluslararası rafineri marjlarındaki yüksek performans ve satışlardaki artışın olumlu etkisiyle faaliyet karı geçen yıla göre 722 Milyon TL artışla 974 Milyon TL'ye yükselmiştir. Dolar kurundaki yükselişle oluşan kur farkı giderlerine rağmen, Konsolide Vergi Öncesi Kar, faaliyet karındaki artışa bağlı olarak 532 Milyon TL artışla 680 Milyon TL olmuştur. Net Dönem Karı ise Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan, 317 Milyon TL Ertelenmiş Vergi Gelirinin katkısıyla 992 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Fuel Oil Dönüşüm Projesi için yapılan harcamalar dahil olmak üzere, 2015 ilk 6 aylık dönemde, toplam 200 Milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiş olup, yatırım kabul testleri halen devam eden Fuel Oil Dönüşüm Ünitelerinde tam kapasite ile üretim yapılmaktadır.

Tüpraş güçlü insan kaynağıyla operasyonel ve finansal başarılarını istikrar ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü