Tüpraş, Su Havzalarının Korunması İçin İlk İşbirliğini Yerel Yönetimle Gerçekleştirerek Su Hazırlama Ünitesi Yapımına Başlıyor

Tüpraş, küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu risk öngörüsü ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması ve su kaynaklarının verimli kullanımı sorumluluğu gereği İzmit Rafinerisi’nde Su Hazırlama Ünitesi kuruyor. Bu sistemden üretilecek su,  üretim süreçleri ve acil durumlarda yangın suyu sisteminde kullanılacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için “Ön Arıtım ve Ters Ozmoz Membran” teknolojisi ile kurulacak Su Hazırlama Ünitesi’nin yatırım tutarı 25 Milyon Amerikan Doları.  Yatırım ile Sapanca Gölü’nden su temininin asgariye indirilerek, su geri kazanımının en üst düzeye çıkarılması hedeflendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile geliştirilen proje çerçevesinde, Körfez Bölgesi’nin arıtılmış atık suları işlenerek, yeniden kullanıma hazır hale getirilecek. Ünitenin saatte 450 m3 su  üretecek ilk bölümü 4 ay, 1.000 m3’lük  ikinci bölümü ise 12 ay sonra devreye alınacak. Bu miktar yılda yaklaşık 12 Milyon Ton su anlamına geliyor.

İkibinli yıllarda ortalama 10 Milyon Ton su kullanan İzmit Rafinerisi’nde süreç ve sistem iyileştirmeleri ile geri kazanım çalışmaları sonucunda, su kullanımı yılda 7.4 Milyon Ton seviyelerine inmişti. Ayrıca İzmit Rafinerisinde gerçekleştirilen enerji verimliliği ve su tasarrufu çalışmalarıyla Sapanca Gölü’nden alınan su miktarı Ocak-Mayıs 2014 döneminde 2013 yılı ortalamasına göre % 25 oranında azalmıştı. Su Hazırlama Ünitesinin devreye girmesi ve planlandığı şekilde çalışması sonucu Tüpraş, Sapanca Gölü’nden kullandığı üretim amaçlı su miktarını atık sudan karşılayacaktır. Alternatif su kaynaklarının devreye alınmasının yanısıra, yüksek ısı ve basınç altında çalışan rafineri üretim faaliyetinin emniyetle sürdürülebilmesi, ürün güvenliği, afet ve su taşkını riski için Sapanca Gölü su nakil hatları çalışır halde tutulmaya devam edilecektir.

2008-2013 yılları arasında Tüpraş’ın, rafineri üretim süreçlerinin tamamında kaynakların verimli kullanımı, çevre üzerinde oluşması muhtemel etkilerin bertarafı, doğal kaynakların korunması amaçlı yatırımlarının toplamı 848 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

İklim değişikliği ile mücadele ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ulusal ve yerel mevzuatlar ile güvence altına alınarak, Sapanca Gölünden fiili su çekiş miktarını içeren envanterin tespiti, havzanın korunması için alınan önlem ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz.

Kuruluşların hizmet ettikleri toplumla büyüyebileceği inancıyla, ülkemizin öncü enerji şirketi olarak kurumsal sorumluluğumuz gereği etkin tedbirler almak, yeni çözümlerin yaygınlaşmasını sağlayarak, faaliyet gösterdiği coğrafyanın  korunması ve gelişimini hedefleyen öncü projeler gerçekleştirmek üzere, işbirliğine hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Kurumsal İletişim Müdürlüğü