Tüpraş İlk altı aylık dönemde Yurtiçi satışlarını %7 artırırken Ham petrol fiyat ve Döviz kurundaki dalgalı seyre rağmen karlılıkta hedeflerine ulaştı.

Tüpraş ilk altı aylık dönemde Yurtiçi satışlarını % 7 artırırken, Ham petrol fiyat ve Döviz kurundaki dalgalı seyre rağmen karlılıkta hedeflerine ulaştı.

2012 yılına 106,5 dolar/varil seviyesinden başlayan ve Ortadoğu ve Afrika’da petrol üreticisi ülkelerde tırmanan jeopolitik gerilimle ilk çeyrek dönem sonunda 123 dolar seviyesine çıkan Brent ham petrol fiyatı, ikinci çeyrek dönem sonunda 94 dolar/varil seviyesine gerilemiştir.

İran yaptırımlarıyla pahalılaşan ağır ham petrollerin rafinerilerin üretim maliyetlerini artırması, ikinci çeyrek dönemde düşen ham petrol ve ürün fiyatlarıyla oluşan stok zararı, doğalgazdaki fiyat artışlarının enerji maliyetlerini yükseltmesi gibi nedenlerle Tüpraş’ın net rafineri marjı 2012 ikinci çeyrek dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,69 $/varil azalarak 3,65 $/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

2008 krizinden sonra, hem ham petrol fiyatlarında keskin düşüş, hem de döviz kurundaki hızlı yükselişin bir arada gerçekleştiği 2012 ikinci çeyrek dönemi içindeki aylarda, fiyatlardaki dalgalı seyrin oluşturduğu fiyat riskini azaltmak için uygulanan üretim optimizasyon programları çerçevesinde 2012 yılı ilk altı aylık dönemde toplam kapasite kullanımı x,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Tüpraş yurtiçi satışlarını %7 oranında (572 bin ton) artırmış, ihracat dahil toplam satışlar ise geçen yıla göre %5 oranında artışla 11,9 milyon tona ulaşmıştır.

2012 ilk altı aylık dönemde satış hacimlerinde ulaşılan miktarsal artışların yanı sıra aynı dönemde daha yüksek seyreden döviz kuru ve uluslar arası ürün fiyatları nedeniyle, satış gelirleri 2011 yılının % 24,8 üzerinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı ilk altı aylık dönemde fiyatların hızla düşmesi dolayısıyla uğranılan ham petrol ve ürün stok zararına rağmen uygulanan üretim optimizasyonu, verimlilik arttırıcı uygulamalar ve tasarruf politikaları sayesinde, Tüpraş 426,7 milyon TL net dönem karı elde etmiştir.

Bin ton – milyon TL 1.Yarı  2011 1. Yarı2012 Fark
İşlenen Ham petrol Miktarı (Bin ton) 10.170 10.321 151
Toplam Satış Miktarı (Bin ton) 11.333 11.876 542
Satış gelirleri (milyon TL) 17.975,8 22.425,4 24,8%
Net Dönem karı (milyon TL) 567,0 426,7 -24,7%

2014'de devreye alınması planlanan, ülkemize yılda yaklaşık 1 Milyar USD tutarında katma değer sağlayacak ve ayni seviyede cari açığı düşürecek olan 2,4 Milyar USD tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm yatırımına hızla devam edilmekte olup, program paralelinde Temmuz ayı itibarıyla projenin % 25'i tamamlanmıştır. 2012 yılı ilk altı aylık dönemde toplamda 1.053,4 milyon TL (584,5 milyon dolar) Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil Yatırım Harcaması gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz akaryakıt ihtiyacını en emniyetli ve yüksek kalitede karşılarken, sürdürülebilir düzeyde optimum karlılığı amaçlayan Tüpraş, güçlü insan kaynağıyla operasyonel ve finansal başarılarını yükseltme yolunda üretimini ve yatırımlarını sürdürerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü