kayit-degisiklik-islemleri/numune

Müşteri Kayıt Değişiklik İşlemleri

Müşterisi olmak istediğiniz ürün grubunu aşağıdaki alandan seçerek kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. "Nasıl Başvurabilirim ?" linkine tıklayarak kayıt işlemleri hakkındaki detaylı bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz.

Nasıl Başvurabilirim?

Müşterisi olmak istediğiniz ürün grubunu seçiniz.

Numune

Aşağıdaki adımlarda bulunan formları doldurarak ve talep edilen evrakları yükleyerek kayıt başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Numune kayıt başvuru işlemleriniz aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

Müşteri Kayıt Değişiklik Formu

Müşteri Kayıt Değişiklik Formu kaşeli, ıslak imzalı ya da e-imzalı olarak talep edilmektedir. E-imzalı olmayan dokümanların çıktı alınarak imzalanması ve tarayıcıdan geçirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Şirket İletişim Bilgileri
Satış Pazarlama
Mali İşler
E-Posta Adresleri
Mali Bilgiler
Talep Edilen Ürün Grubu

Birden fazla seçim yapılabilirsiniz.

 

Bu aşamanın tamamlanabilmesi için ıslak imzalı ya da e-imzalı ve kaşeli Müşteri Kayıt Değişiklik Formunu tarayıcıdan geçirerek sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Müşteri Uyum ve Talep Bildirim Beyan Formu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye,

İş bu beyan ile,

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (‘‘Tüpraş’’)’den teslim alacağımız / temin edeceğimiz ürünleri ve/veya hizmetleri, yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve mevzuata uygun olarak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, EPDK, MASAK ve ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacağımızı, ürünleri amacı dışında kullanmayacağımızı ve / veya kullandırmayacağımızı,

Tüpraş Etik İlkeleri ve Tedarik Zinciri Uyum Politikası başta olmak üzere Tüpraş tarafından www.tupras.com.tr/politikalar adresinden kamuoyu ile paylaşılan Etik İlkeler ve Uyum Politikaları ile sair politika ve prosedürleri okuyup anladığımızı ve Tüpraş ile gerçekleştireceğimiz iş ilişkisi kapsamında niteliği uygun düştüğü ölçüde bunlara uygun olarak hareket edeceğimizi,

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından tarafımıza yıllık satış uygulamaları veya ihale koşulları gönderilmesi halinde, burada belirtilen esaslara uyacağımızı, bu esaslar çerçevesinde taleplerimizi vereceğimizi, her yıl bu çerçevede taleplerimizi elektronik posta ve Müşteri Portal’ı üzerinden yenileyeceğimizi,

Taahhüt ederiz.

Vergi Levhası

Belgeler PNG, JPEG ya da PDF formatlarında yüklenmelidir. 5 Mb boyutuna kadar ve aynı anda sadece bir belge yükleyebilirsiniz.

İmza Sirküleri

Belgeler PNG, JPEG ya da PDF formatlarında yüklenmelidir. 5 Mb boyutuna kadar ve aynı anda sadece bir belge yükleyebilirsiniz.

Ticari Sicil Gazetesi

Belgeler PNG, JPEG ya da PDF formatlarında yüklenmelidir. 5 Mb boyutuna kadar ve aynı anda sadece bir belge yükleyebilirsiniz.

Resmi Numune Başvuru Yazısı

Belgeler PNG, JPEG ya da PDF formatlarında yüklenmelidir. 5 Mb boyutuna kadar ve aynı anda sadece bir belge yükleyebilirsiniz.

Form gönderme işlenminiz başarıyla gerçekleşmiştir.

Ana Sayfaya Dön

Form gönderme işlenminiz başarıyla gerçekleşmiştir.

Ana Sayfaya Dön