52. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Açıklama

Tüpraş 2011 yılı kazancından hissedarlarına 984,8 Milyon TL Temettü dağıtacak.

Divan Başkanlığını Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un yaptığı Genel Kurul’da Tüpraş’ın 2011 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildi.

Yönetim Kurulu’nun 2011 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2011 yılı cari dönem karından 984.798.345,92 TL’nın 6 Nisan 2012 tarihi itibariyle hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda % 393,26 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarlarımızın vergi mükellefiyetine göre 3,9326 TL brüt, 3,34271 TL net nakit temettü ödenecektir.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin de yapıldığı toplantıda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Osman Turgay Durak, Temel K. Atay, Erol Memioğlu, Ahmet Aksu, Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan,  Gökçe Bayındır seçilirken, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Ali Tarık Uzun, Serkan Özyurt ve Ahmet Turhan seçildi.

Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç hissedarlara verdiği mesajında beklentilerin üzerinde başarılı sonuçların elde edildiği 2011 yılında, ülkemiz için değer üretme çıtamızı çalışanlarımızla daha da yükseklere taşımış olmanın verdiği gururu paylaşmak istediğini ifade ederek, “Tüpraş sahip olduğu operasyonel esneklik kabiliyetiyle her koşulda paydaşları için en elverişli faydayı sağlayacak stratejiyi başarıyla uygulamayı sürdürmektedir. Bu doğrultuda Tüpraş’ı devraldığımız 2006 yılından itibaren değişen piyasa koşullarını en doğru biçimde analiz ederek oluşturduğumuz üretim ve satış stratejilerimiz ile 2011 yılında da operasyonel ve finansal sonuçlarda sektör değerlerinin üzerinde gerçekleşmeleri başardık.

Toplam ürün satışlarının 23,9 milyon ton olduğu 2011 yılında, 4,3 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 41,4 milyar TL (24,7 milyar dolar) ciro gerçekleştirilmiş olup,2,2 Milyar TL konsolide FAVÖK ve bir önceki döneme göre % 68 artış ile 1,24 milyar TL net kar elde edilmiştir.

Kısa ve orta vadeli başarıları daha uzun vadelere taşımanın, ancak güçlü ve doğru belirlenmiş stratejiler doğrultusunda atılacak kalıcı yatırımlarla mümkün olacağı inancıyla başlattığımız Fuel Oil Dönüşüm Projesi, finansman paketinin de imzalanmasıyla fiziki yatırım aşamasına gelinmiştir. RUP projesi dahil edildiğinde 2006-2015 dönemindeki yatırım tutarı 5,1 milyar dolara ulaşacak olup yıllık ortalamada özelleştirme öncesi dönemin 4 katı yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır. Fuel Oil Dönüşüm Projesi sonrasında tüm rafinerilerin kapasite kullanımlarının yükseltilmesinin yanı sıra,  beyaz ürün verimi de yaklaşık % 14 artırılacaktır. Yüksek kapasiteli dönüşüm üniteleri yatırımının tamamlanmasıyla Tüpraş İzmit Rafinerisi Nelson Kompleksitesi 7,8’den 14,5 seviyesine yükselerek, dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerden birisi olacaktır.

Geleceğe ait teknolojilerin şirket bünyesinde kullanımı ve sektördeki bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesi ile kurulan Ar-Ge merkezine ayrılan kaynaklar önemli oranda artırılmıştır. Teknolojik yol haritasında belirlenen başlıklar çerçevesinde Ar-Ge projeleri üretilirken, 2011 yılında gerçekleştirilen 7 adet TÜBİTAK TEYDEB projesi ile proses iyileştirme, ürün geliştirme ve enerji verimliliği çalışmalarına hız verilmiştir. 

2007 yılında 7,91 Kurumsal Derecelendirme notuyla dahil olduğumuz endekste notumuzu son 3 yılda 8,62 seviyesine çıkararak, bu alanda da sürekli gelişme sağlayan ender şirketlerden birisi olunmuştur.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Ocak 2012 tarihinde, Tüpraş'ın "BBB-" olan Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden ve Yerel Para Cinsinden notlarını ve görünümü teyit etmiştir. Rafinaj sektöründe ve finans piyasalarında sıkıntılar sürerken 2,1 milyar dolarlık borçlanmanın gerçekleştirildiği ve Avrupa’da önemli not indirimlerinin yaşandığı bir ortamda kredi notunun ülke tavan notu ve yatırım yapılabilir seviye olan BBB- olarak teyit edilmiş olması, Tüpraş’ın güçlü operasyonel ve finansal yapısını bugün olduğu kadar gelecekte de sürdüreceğine olan güvenin bir göstergesidir.

En Büyük 500 Özel Şirket araştırmasında ilk sıradaki yerimizi koruduğumuz 2011 yılı, başarılı operasyonel ve finansal sonuçların yanı sıra Ar-Ge, iş güvenliği, çevre ve enerji verimliliği ile ihracat alanlarında elde edilen başarıların ödüllerle taçlandırıldığı bir yıl olmuştur. Atılan adımlar Tüpraş’ın, yatırımcısına yüksek ve düzenli kar payı ödeyen şirketler sıralamasında en üst sıralarda yer almasını sağlamıştır. Tüpraş hissesi yerli ve yabancı yatırımcıların uzun vadeli olarak portföylerinde bulundurduğu en itibarlı hisselerden birisidir. Özellikle ikinci yarısından itibaren küresel ekonominin toparlanmaya başlaması beklenen 2012 yılında, her geçen gün artan ve kalıcı hale gelen operasyonel ve finansal başarılarımızı sürdürerek hissedarlarımız, paydaşlarımız ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğimize olan inancım tamdır.” dedi.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü