Hampetrol ve ürün arzındaki küresel sorunların sektör karlılığında belirleyici olduğu 2012 yılında Tüpraş üretim miktarını %7,5 toplam satışını %6,5 arttırdı

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde, kükürtsüz motorin ve yüksek oktanlı benzin üretimini sağlayan Dizel Kükürt Giderme ve Yeni Reformer Ünitesi’nin açılışı 8 Kasım 2007 Perşembe günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr.Hilmi Güler, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ile İspanya Büyükelçisi Luis Felipe Fernandez De La Pena’nın katılımıyla rafineri sahasında düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Tüpraş’ın Avrupa Birliği standartlarında ürün üretimi için sürdürdüğü 2.2 milyar Amerikan Doları tutarındaki Ana Yatırım Planı’nın önemli kilometre taşlarından biri olan İzmit Rafinerisi Dizel kükürt Giderme ve Yeni Reformer Ünitesi’nin devreye girmesi ile halen AB standardı olan 50 ppm (tonda 50 gr kükürt)’in de altında 10 ppm (tonda 10 gr kükürt) motorin üretildi. Kullanılan yeni teknoloji ile düşük kükürt içerikli daha temiz ve çevreci motorin ile daha yüksek oktanlı benzin üretimi sağlandı. Ünitenin devreye girmesiyle birlikte Tüpraş’ın düşük kükürtlü motorin üretme kapasitesi yılda 2,5 milyon ton, benzin üretim kapasitesi ise 1 milyon ton artmış bulunuyor.

Türkiye petrol ürünleri tüketiminin 6’sının gerçekleştiği Marmara Bölgesi’nde yer alan İzmit Rafinerisi, yeni ünitenin devreye girmesi ile birlikte 2009 yılı itibariyle uygulanacak AB çevre normlarına uygun EURO V standartlarında üretim yapabilmesinin yanısıra, rafinerilerin gelişmişliklerinin bir göstergesi olan Nelson Kompleksite endeksini de 7,8’e yükselterek Akdeniz Bölgesi’nin en gelişmiş rafinerileri düzeyine ulaştı.

Ülkemizde kullanılan yüksek kükürt içerikli motorinlerin kullanımından tamamen düşük kükürtlü motorin kullanımına geçilmesiyle atmosfere bırakılan kükürtdioksit emisyonları yaklaşık 700 kat azalarak, yıllık 84 bin ton’dan 120 ton düzeyine inecek.  Araçlardan kaynaklanan sera gazı emisyonları da önemli ölçüde azalacaktır. Bu açıdan motorin kullanan araçların havaya bıraktıkları kükürtdioksit emisyonlarının yok denecek kadar azalmasını sağlayacak  yatırımların devreye girmesi, çevre açısından da son derece önemli bir gelişme. Artık ülkemizde de temiz yakıtların  kullanılmasının yaygınlaşmasına paralel olarak mevcut araç parkı da yeni nesil araçlarla yer değiştirecek ve ilave yakıt tasarrufu sağlanacaktır.

196 milyon Amerikan Doları dış kredi olmak üzere, toplam 390 milyon Amerikan Dolarına gerçekleştirilen yatırım, şirketimize 150,  devletimize 780 milyon olmak üzere yılda yaklaşık 1 Milyar Amerikan Doları  katma değer yaratacaktır. Projenin gerçekleşmesinde ana yüklenici  İspanyol Tecnicas Reunidas ile Alarko-Akfen Konsorsiyumu görev almıştır.

Ünitenin yapımında 19 bin ton boru ve çelik konstrüksiyon, 715 km. elektrik ve enstrüman kablosu, 76 bin metreküp beton, 300 adet ekipman biraraya getirilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü