2014 yılı 4. Çeyrek Finansal Sonuçlar Hakkında Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş petrol ve döviz kurundaki olumsuzlukların etkili olduğu 2014 yılında Fuel Oil Dönüşüm yatırımının açılışını yaparak ünite test çalışmalarını sürdürüyor

Yıla 108 dolar seviyesinden başlayan hampetrol fiyatı, Haziran ayında 115 doları gördükten sonra, yılın ikinci yarısında küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler, jeopolitik risklerdeki azalma, ABD’nin artan kaya petrolü üretimi, OPEC’in arz kısıntısına gitmemesi ile yılı 55 dolar düzeyinde kapatmış ve  petrol sektöründe yüksek stok zararlarına neden olmuştur.

Durağan global ürün talebi ortamında, Ortadoğu ve Asya’da açılan yeni rafineriler ile düşük hampetrol ve enerji maliyetlerine sahip ABD rafinerilerinin yüksek kapasite kullanması, sektörel bölge dengelerini bozmaya devam etmiştir. Ancak, dördüncü çeyrek dönemde artan global bakım faaliyetleri ve plansız rafineri duruşlarıyla ürün arzının azalması yanında, hızla gerileyen hampetrol fiyatlarının da etkisi ile Akdeniz rafineri marjı 2013 yılı 4. çeyreğindeki 0,30 dolar/varil düzeyinden 3,84 dolar/varil’e, yıl ortalamasında ise 0,28 dolar/varil artışla 1,95 dolar/varile yükselmiştir.

Bu paralelde, Tüpraş’ın 4. çeyrek dönem net rafineri marjı 4,56 dolar/varil düzeyinde, geçen yılın 12 aylık döneminde 2,45 dolar/varil olan net rafineri marjı ise 3,21 dolar/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Fuel Oil Dönüşüm Projesi için İzmit Rafinerisi bağlantı ve bakım duruşları, diğer rafinerilerde RUP öncesi gerekli rafineri bakım çalışmaları ve yılın ilk yarısındaki zayıf talep koşulları nedeniyle, 2014 yılı kapasite kullanımı % 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Karlılığı düşen ithalattan yapılan satışların azalması ve düşen asfalt talebi nedeniyle Tüpraş’ın yurtiçi satışları (980 bin tonu bitüm ve 1.356 bin ton motorin olmak üzere) 2,4 milyon ton azalmıştır. Üretim optimizasyonuna bağlı olarak ihracatın da 490 bin ton daha az gerçekleşmesi nedeniyle toplam satışlar 22,2 milyon ton olmuştur.

Satış miktarı ve Akdeniz ürün fiyatlarındaki düşüşler ile döviz kurundaki yıllık ortalama ,%9 yükselişin birlikte kompozisyonu ile satış gelirleri 2013 yılının %3,3 altında gerçekleşmiştir.

Operasyonel ve Finansal Veriler 2013 2014 Fark
Toplam Şarj Miktarı (Bin Ton) 22.240 21.050 -1.189
Yurtiçi Satış Miktarı (Bin Ton) 19.239 16.861 -2.378
Toplam Satış Miktarı (Bin Ton) 24.083 22.194 -1.888
Satış gelirleri (Milyon TL) 41.078 39.723 -%3,3
Esas Faaliyet Karı (Milyon TL) 41 436 395
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 13 184 171
Net Dönem karı (Milyon TL) 1.197 1.459 % 22

2014 yılında uzlaşma sonucunda  kesinleşen 55 milyon TL vergi cezası ve uluslararası fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan stok kaybı etkisine rağmen, rafineri marjındaki artışın etkisiyle faaliyet karı 436 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Kurlarda yaşanan hızlı yükselişin neden olduğu finansman gideri etkisiyle vergi öncesi kar ise 184 Milyon TL olmuştur. Bununla birlikte, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 1.308 Milyon TL Ertelenmiş Vergi Geliri nedeniyle Net Dönem Karı ise 1.459 Milyon TL düzeyine yükselmiştir.

Aralık sonu itibariyle % 99,52’si tamamlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil olmak üzere 2014 yılında toplam 959 Milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz cari açığını yılda 1 milyar dolar azaltacak olan Fuel Oil Dönüşüm Projesi için 2014 yılı sonuna kadar harcanan toplam tutar ise 3 milyar dolar olmuştur.

Tüpraş artan rekabet gücüyle ülkemizin akaryakıt ihtiyacını en yüksek kalitede ve istikrar ile karşılayarak operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlerken, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü