surdurulebilirlik-performansimiz
Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) Alanındaki Performansımızı her geçen gün artırıyoruz.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime (ÇSY) yönelik çalışmalarımız ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirici kuruluşların endekslerinde yer alıyor. Bu derecelendirme çerçevelerindeki konumumuzu yukarıya taşımak ve sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Tüpraş’ın Endeks ve Derecelendirme Performansı

Tüpraş’ın Endeks ve Derecelendirme Performansı

Sürdürülebilirlikte Öne Çıkanlar

Çevresel

%12

2050 Karbon Nötr yolculuğunda 2017 baz yılından bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında sağlanan düşüş

73.199 ton CO2e

52 adet enerji verimliliği projesi ile sağlanan emisyon azaltımı

% 94,9

Enerji verimliliği ve modernizasyon çalışmaları ile enerji yoğunluk endeks değeri

% 57,9

Geri kazanılmış suyun toplam su tüketimine oranı

% 86,4

Toplam atık geri kazanım oranı

TCFD Destekçisi

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı

Üretme hedefiyle Honeywell UOP ile lisans anlaşması

442 MW

Sıfır karbonlu elektrik alanında %99,23'ü devralınan Entek'in toplam kapasitesi (330 MW yenilenebilir)

1.461,5 MW

Entek'in 190 MW GES ve 1.271,5 MW RES olmak üzere ön lisans başvurusu yaptığı toplam ilave kapasite

135,2 MW

Rafinerilerde 122,6 MW GES ve 12,6 MW RES olmak üzere kurulumuna başlanan toplam kapasite

Hydrogen Europe ve Water Europe Üyeliği

3.379 MWh

Rafinerilerde üretilen yenilenebilir enerji üretim miktarı

1.158 milyon TL

Çevre yatırım ve işletme harcaması

73,3 milyon TL

Ar-Ge Harcamaları

Sosyal

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacısı

Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Endeksi'nde İkinci Kez Yer Alındı.

%14

Kadın çalışan artış oranı

%10

Kadın çalışan oranı

312.860 kişi x saat

İSG eğitimi

215.589 saat

6.113 çalışana verilen eğitim süresi

%47,4

Çalışan bağlılığı

%86

Müşteri memnuniyeti

%85

Tedarikçi memnuniyeti

%79

Yüklenici memnuniyeti

%75

Şirket çalışanları içerisindeki Petrol-İş Sendikası üye oranı

44,4 milyar TL

Vergi ve benzeri yükümlülük ödemeleri

288,7 milyon TL

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bağış ve sponsorluk

2 adet

patent başvurusu

 

34 adet

bilimsel yayın

Yönetişim

Sürdürülebilirlik Komitesi Kuruldu

Sürdürülebilirlik Verilerine Sınırlı Güvence Çalışması

Önceliklendirme Analizi GRI Petrol ve Gaz Sektörü Standartları (GRI 11) ve çifte önemlilik kapsamında yeniden değerlendirildi, rehberlik eden temel değerler belirlendi.

%50

173 milyon ABD Doları konsolide yatırım harcaması içerisindeki sürdürülebilirlik yatırım projesi payı

İhbar, Disiplin, Kişisel Verilerin Korunması Çerçeve Politikası'nın Kabulü

9,65

Kurumsal Derecelendirme Notu

Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. kuruldu.